Wasiat Ustaz Hasan Al Hudhaibi
 
Wahai Ikhwan, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamutentera untuk menegakkan kebenaran, kemuliaan danketinggian di tanah air kamu dan di dunia Islam seluruhnya.kewajipan tentera yang ikhlas ialah sentiasa bersedia untukmelaksanakan tanggungjawab dalam mengharungi medanperjuangan. oleh itu menjadi kewajipan kamu,bersedia setiap masa untuk melakukan apa saja yang bolehmembawa kepada kemenangan di medan pengislahandan pembebasan ummah. maka sucikanlah jiwamu,bersihkan hatimu, perangi hawa nafsumu sebelum kamumemerangi musuhmu. Sesungguhnya orang yang tidakmampu menewaskan nafsunya, lebih tidak mampu untukmengalahkan musuhnya di medan perang bersenjata.Jadilah kamu contoh bagi apa yang kamu cakapkandengan mempamirkan akhlak al-Quran agar kamu dikenalimanusia dengan akhlak kamu sebelum mereka mengenalikamu dengan kata-katamu.