Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Allah memperlihatkan qudrat dan iradatnya pada insiden ini.