November 2008


PEMBICARAAN HUKUM ORANG MASBUQ

Sebagaimana dalam huraian yang lepas bahawa orang masbuq ialah oang yang tidak sempat berjamaah dalam qiam imamnya sekadar masa yang membolehkan dia membaca fatihah hingga tamat mengikut pembacaan yang sederhana di kalangan orang ramai.

Contohnya seorang ma’mum masuk solat berjamaah lewat iaitu ketika imam membaca surah al kafirun hampir tamat pada rakaat pertama, ma’mum itu dinamakan orang masbuq kerana masa qiam imamnya itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca fatihah hingga selesai.

Tetapi sekiranya seorang ma’mum masuk berjamaah solat isya’ ketika imamnya hendak memulakan bacaan surah ad Dhuha selepas fatihah, ma’mum itu dinamakan muafiq kerana masa berdiri imamnya dia sempat membaca surah fatihah mengikut pembacaan uruf orang ramai.

Ma’mum yang masbuq hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan fatihah, kerana fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh ma’mum itu dikira semuanya ditanggung oleh imamnya.

Syarat-syarat masbuq seperti berikut:

  1. imam suci dari hadas dan najis
  2. rakaat yang ma’mum masbuq ikut itu bukan rakaat yang lebih, contohnya rakaat yang kelima.
  3. ma’mum masbuq sempat rukuk dan mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk.

Contoh-Contoh Masbuq

Contoh Pertama

Setengah daripada ma’mum itu pada mulanya dia adalah orang muafiq, di dalam menunaikan peraturan-peraturan solatnya ia terlewat, belum sempat ia bangkit qiam tiba-tiba imamnya telah rukuk atau hampir rukuk, hukum ma’mum itu ialah orang masbuq. Jika ia sempat qiam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk maka ia mendapat rakaat itu, dan diamaafkan dia meninggalkan bacaan fatihah.

Contoh Kedua

Didapati imam-imam solat terlalu cepat membaca bacaan di dalam solat. Apabila ma’mum berdiri daripada sujudnya didapati imamnya sudah rukuk dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan fatihah, maka hukumnya wajib ke atas ma’mum itu rukuk bersama-sama imamnya kerana ia seperti orang masbuq dan dia mendapat rakaat itu. Begitulah hukumnya jika hal keadaan ini berlaku hatta setiap rakaat sekalipun. Kalau ma’mum meneruskan bacaan fatihahnya hingga selesai sedangkan imam sudah rukuk dan bangkit daripada rukuk, atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi tidak sempat dapat tamakninah dalam keadaan imamnya sudah bangkit dari rukuk, maka luputlah rakaat itu darinya. Hendaklah dia terus mengikut imamnya sehingga salam, tetapi dia dikehendaki menambah satu lagi rakaat yang terluput tadi.

Adalah sunat bagi orang masbuq untuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram tetapi hendaklah membaca al fatihah sahaja kecuali ia menjangka sempat membaca al fatihah dan membaca zikir yang sunat itu baharulah boleh berbuat demikian.

Contoh ketiga

Seorang masbuq yang berjamaah dengan imam, apabila rukuk imamnya dan makmum yang masbuq belum lagi sempat membaca surah al fatihah di mana ia tidak membaca apa-apa melainkan al fatihah, hendaklah ia tinggalkan bacaan al fatihahnya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk, kerana al fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahajaitu semuanya ditanggung oleh imamnya. Jika makmum yang masbuq itu bertabiat lambat bacaannya sekalipun, tidak wajib ke atasnya membaca lebih daripada kemampuan yang ia dapat. Berlainan kepada makmum muafiq yang lambat bacaan, dia dikehendaki menghabiskan bacaan al fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya sebagaimana dalam penerangan yang lepas.

Contoh keempat

Jika seorang makmum masbuq rukuk terkemudian daripada imam sebab ia membaca al fatihah hingga imamnya bangkit daripada rukuk, maka luputlah rakaat itu Dan wajib ke atasnya tambah satu lagi rakaat selepas salam imamnya.

Contoh kelima

Seorang makmum masbuq bersolat jamaah sibuk membaca zikir yang sunat, tiba-tiba imamnya rukuk sedangkan dia belum membaca fatihahnya. Makmum itu wajib ke atasnya membaca fatihah sekadar huruf-huruf yang dibaca dalam zikir sunat itu, dan ia dikehendaki menggunakan ijtihad dzannya dalam hal ini.

Contoh keenam

Jika seorang makmum yang masbuq itu diam tanpa membaca fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk, wajib ia membaca fatihah sekadar masa yang ia diam itu, dan ia dikehendaki menggunakan ijtihad dzannya dalam hal ini.

Apabila makmum masbuq itu selesai membaca daripada fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh kelima dan keenam di atas, kemudian wajib ia rukuk, jika ia dapat rukuk dengan imam sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imamnya bangkit daripada rukuk sedangkan ia baharu sahaja selesai membaca fatihah atau ia sempat rukuk dengan imamnya tetapi tidak ada tamakninah, maka luputlah rakaat itu dan dia dikehendaki tambah satu lagi rakaat selepas salam imamnya.

Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk dan makmum yang masbuq tadi masih belum sempurna bacaan fatihahnya maka wajib makmum tadi niat mufaraqah sebagaimana diterangkan oleh Syeikh Ibnu Hajar dalam kitab minhajul qawwim, diterangkan oleh syarbini dalam kitab mughni dan diterangkan oleh Syeikh Ramli dalam kitab nihayah. Menurut pendapat syeikhul Islam pula, makmum yang masih belum sempurna bacaan fatihah nya sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk, tidak wajib atasnya niat mufaraqah, bahkan diberi pilihan antara mufaraqah atau tinggalkan rukuk dan sujud terus bersama imamnya.

MASBUQ JUMAAT

Solat jumaat diwajibkan dengan berjamaah. Oleh itu, tidak sah jumaat kecuali dengan berjamaah sekurang-kurangnya dengan empat puluh orang yang berakal, cukup umur(baligh), merdeka dan bermastautin.

Bagi seorang makmum masbuq yang ingin mendapat jumaat, dia hendaklah sekurang-kurangnya sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai tamakninah. Kemudian dia hendaklah menambah satu lagi rakaat selepas salam imam dan disunatkan membaca fatihah dan bacaan ayat qur’an yang sunat dengan nyaring.

Jika ia tidak sempat mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat kedua itu, maka hendaklah ia menyempurnakan solat itu sebagai solat zohor iaitu dengan menambahkan empat rakaat selepas salam imam. Bacaan fatihah serta ayat yang sunat selepasnya hendaklah dengan perlahan.

Mana-mana makmum masbuq yang sempat berimamkan orang yang mendapat satu rakaat dengan imam jumaat, maka dia juga dikira mendapat jumaat jika dia sempat mendapat sekurang-kurangnya rukuk imam pada rakaat kedua sebagaimana di atas, kemudian sdia menambah satu rakaat lagi selepas salam imam. Begitulah seterusnya sekiranya ada lagi makmum masbuq yang datang berimamkan makmum yang sempat berimamkan makmum masbuq sebelumnya, sehinggalah waktu asar.

Jumaat lepas saya tunaikan tanggungjawab menyampaikan kuliah maghrib mingguan di sebuah surau sebagaimana biasa. Kuliah saya di surau tersebut satu-satunya pengajian menyentuh fiqh. Surau dan masjid lain, biasanya membicarakan kitab hadis atau aqidah. Itupun atas permintaan Jawatankuasa surau itu sendiri. Berbezanya kuliah saya di surau tersebut, jamaah surau sentiasa kemukakan soalan-soalan fiqh berkaitan tajuk yang dibincangkan. Kekadang mencabar minda saya yang masih muda dengan ilmu fiqh ini.

Kitab yang saya gunakan ialah Terjemahan Fiqh Manhaj Mazhab Syafie karangan Dr Mustafa Bugho, Mustafa Khin dan Dr Ali Syarbaji. Bagusnya kitab ini kerana ia disertakan dengan dalil2 qur’an dan hadis. Waaubagaimanapun, saya sentiasa terpaksa mengulangkaji dengan menyemak kitab2 yg lebih tebal dan detail seperti majmuk syarah muhazzab, sabila muhtadin, furu’ masa’il, fathul mu’in untuk berhadapan soalan2 yg bakal diterima waktu berkuliah.

Jadi, Jumaat lepas, saya menyambung kuliah yang masih berlegar dalam bab mandi yang diwajibkan. Tiba pada bab mandi kerana berlaku kematian, saya mengingatkan jamaah surau bahawa akan ada satu bab khusus membincangkan tentang jenazah pada masa akan datang, dengan hasrat ahli jamaah tak payahlah tanya terlalu detail dalam bab itu.

Tapi memandangkan sikap ahli jamaah surau  yang suka bertanya menyebabkan saya tidak mampu menyekat pertanyaan2 mereka. Antara soalan yang ditanya ialah;

1. Ada orang kata selepas memandikan jenazah, tak boleh lagi sentuh kulit jenazah itu takut batal wudhu’, betulkah?

Jawapannya: Yang batal wudhu’ ialah orang yang hidup, bukannya orang yang sudah mati. Itupun orang yang tertentu sahaja. Kalau anak, adik beradik, ibu bapanya dan orang2 yang tidak batal wudhu’nya jika bersentuh kulit ketika hidup. Adapun isteri dan ajnabi yang berlainan jantina, sudah tentu batal wudhu’ orang yang menyentuh.

2.Ada ustaz yang kata solat jenazah tak wajib ada wudhu’. betulkah?

Jawapannya: Tidak betul. Setakat yang saya tahu, tidak sah solat apa sekalipun tanpa wudhu’. Tak tahulah ulama’ mana yang dia ambil pendapat itu. Kena tengok kitab dahulu…

Ada beberapa soalan lagi yang saya lupa. Yang menarik ialah soalan kedua. Saya teringat ada seorang Ustaz muda yang sedang meningkat naik namanya, sentiasa dijemput menyampaikan ceramah2. Asalnya dari Besut. Pernah saya tonton secara kebetulan berada di sebuah kedai makan yang memasang vcd ceramah ustaz yang dikenali sebagai Ustaz Budak dari Besut (bukan Ustaz Budak dari Kelantan). Dalam pada beliau sampaikan ceramah, beliau ada menyebut bahawa solat jenazah tak payah ada wudhu’. Sudah menjadi lumrah dalam diri saya apabila ada masalah dalam agama yang saya sendiri musykil, saya akan rujuk kitab2 untuk mencari jawapannya.

Jawapan yang saya temui dalam Majmuk syarah muhazzab jilid 5, mukasurat 222 hingga 223karangan Imam Nawawi rahimahullah;

“Telah sepakat nas-nas Syafie dan ashab(nya) bahawasanya disyaratkan bagi sahnya solat jenazah akan suci dari hadas, dan suci dari najis pada badan, pakaian, tempat, dan (wajib) tutup aurat dan menghadap kiblat …”(m/s 222)

Dan di sisi mazhab2 ulama’, Imam Nawawi menyebutkan ;

“Telah kami sebut bahawa dalam mazhab kami, solat jenazah tidak sah tanpa taharah, dan maknanya sekiranya boleh berwudhu’, tidak sah (solat jenazah) tanpa wudhu’. Sekiranya tiada air, digantikan dengan tayammum. Dan tidak sah tayammum dalam keadaan ada air walaupun sekiranya takut luput waktu sekalipun. Inilah pendapat Malik(bin Anas), Ahmad(bin Hanbal), Abu Tsaur, dan Ibnul Munzir. Dan Imam Abu Hanifah berkata harus tayammum dalam keadaan ada air walaupun takut luput waktu sekiranya sibuk berwudhu'(kerana panjang masa ambil wudhu’). Dan (pendapat Abu Hanifah) diceritakan juga oleh Ibnul Munzir daripada Atta’, Salim, Az Zuhri, Ikrimah, An Nakha’ie, Saad bin Ibrahim, Yahya Al Ansari, Rabi’ah Al Laith, As Tsauri, al Auza’ie, Ishaq, Ashabur Ra’yi(Ulama2 Hanafiah), dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan berkata As Sya’bi, Muhammad bin Jarir at Tabari dan puak Syiah bahawa HARUS SOLAT JENAZAH TANPA TAHARAH walaupun dlam keadaan mampu untuk berwudhu’ dan bertayammum kerana ianya(solat jenazah) adalah doa. Berkata tuan kitab al Hawi dan lainnya,”Inilah (pendapat)yang dikatakan oleh As Sya’bi sebagai PENDAPAT YANG BERCANGGAH DENGAN IJMA’, MAKA JANGAN MENILIK KEPADANYA.” (M/S 223).

Cukuplah setakat itu sahaja sebagai bukti bahawa BERSUCI adalah syarat sah solat jenazah. Imam Nawawi berhujjah lagi selepas itu dengan membawa dalil Qur’an dan hadis yang menunjukkan bahawa solat jenazah memang dipanggil solat, bukan setakat do’a yang menjadi hujjah Syiah dan beberapa ulama’ yang sealiran dengan mereka.

PESANAN BUAT USTAZ PENGKULIAH

Sepatutnya kita sebagai ustaz yang mengajar orang awam harus menginsafi bahawa betapa besarnya tanggungjawab kita dalam menyampaikan ilmu yang benar. Jangan pakai hentam semberono sahaja tanpa menyebutkan siapakah yang berpendapat begitu. Ia akan ditanggapi oleh orang awam seolah-olah itulah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat Malaysia yang masih lagi merasakan mereka mengikuti fiqh Mazhab Syafie. Ingat!! Orang awam jadi sesat kerana guru agamanya sesat!!

YA ALLAH, JAUHIKANLAH AKU DARIPADA TERJEBAK DALAM MENFATWAKAN MASALAH YANG PELIK-PELIK…AMIN.

MASALAH KHILAF

Masalah khilaf antara ulama’ muta’akhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muafiq adalah seperti berikut:

Pertama:

Seorang muafiq solat berjamaah bersama imamnya tiba-tiba ia tertidur di tasyahhud awal dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk, dia terus tidur sehingga semasa imam turun rukuk atau berada di akhir qiam, baru dia terjaga dari tidurnya, hukumnya khilaf antara Syeikh Ramli dan Syeikh Ibnu Hajar.

Kata Syeikh Ramli orang itu termasuk dalam hukum orang muafiq juga. Hukumnya dia dimaafkan ketinggalan sekadar tiga rukun daripada imam. Tetapi Syeikh Ibnu Hajar berpendapat bahawa ma’mum itu sudah termasuk dalam golongan masbuq, hukumnya tidak boleh ketinggalan tiga rukun daripada imam. Bahkan ia hanya perlu membaca al fatihah sekadar yang sempat dan wajib ia terus mengikut imamnya rukuk. Jika ia rukuk sempat mempunyai tamakminah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk maka dia dapat rakaat itu.

Kedua:

Seorang muafiq solat berjamaah bersama imamnya, apabila imamnya bertakbir untuk qiam disangkanya takbir itu untuk duduk tasyahhud awal, dia pun duduk tasyahhud awal. Kemudian dia mendengar imam takbir untuk rukuk , tapi disangka takbir itu untuk berdiri daripada tasyahhud awal. Selepas itu barulah ma’mum itu sedar bahawa sebenarnya takbir itu untuk rukuk. Dalam masalah ini, hukumnya juga khilaf antara Syeikh Ramli dan Ibnu Hajar. Kata Syeikh Ramli orang itu termasuk dalam bab orang muafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Manakala Syeikh Ibnu Hajar berkata bahawa orang itu sudah termasuk dalam bab masbuq, maka dia tidak boleh ketinggalan tiga rukun daripada imamnya, bahkan ia hendaklah membaca fatihah sekadar yang dapat dan wajib mengikut imamnya rukuk. Jika ma’mum itu sempat rukuk dengan imamnya sekadar ada tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia mendapat rakaat itu.

Ketiga:

Seorang muafiq sedang berjamaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahhud awal, apabila imamnya berdiri daripada tasyahhud awal, ma’mum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahhudnya. Tatkala ma’mum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rukuk atau hampir rukuk.

Dalam masalah ini, kata Syeikh Ramli, ia termasuk dalam bab orang muafiq juga di mana ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun sebagaimana hukum di atas. Kata Syeikh ibnu Hajar masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja, hukumnya jika ma’mum itu dapat menyempurnakan bacaan fatihahnya dan sempat rukuk sebelum imamnya turun kepada sujud bahawa ia mendapat rakaat itu, jika ia tidak sempat menghabiskan bacaan fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud hendaklah ia niat mufaraqah dan hendaklah ia meneruskan solat seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan solat. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, maka solatnya menjadi batal.

Begitu juga khilaf antara Syeikh Ramli dan Syeikh Ibnu Hajar jika seorang muafiq sedang solat berjamaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa ia mengikut imam.semasa dalam sujud baharu ia teringat bahawa sedang mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir rukuk.

Kata Syeikh Ramli bahawa ia seperti hukum orang muafiq di mana dia wajib membaca fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imam. Tetapi kata Syeikh Ibnu Hajar bahawa masalah itu seperti hukum orang masbuq. Kalau ma’mum itu dapat rukuk bersama imam dengan mempunyai tamakninah, maka dia mendapat rakaat itu. Jika ia tidak sempat rukuk bersama imam, maka dia wajib menambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya.

MUAFIQ DAN MASBUQ DALAM SOLAT

APA ITU MUAFIQ DAN MASBUQ?

Muafiq: Seorang ma’mum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri (qiam) imamnya, di mana ia sempat berjamaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca al fatihah hingga tamat mengikut pembacaan yg pertengahan di kalangan uruf orang ramai , tidak berdasarkan kepada bacaan ma’mum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imam juga.

Masbuq: seorang ma’mum yang tidak sempat berjamaah semasa berdiri imamnya sekadar masa membaca al fatihah dengan bacaan yang pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, malahan perhitungan bacaan fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan ma’mum itu bahkan mengikut bacaan uruf orang ramai. Mana-mana ma’mum yang tidak sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri imamnya sekadar masa yang membolehkan ia membaca al fatihah hingga selesai, maka dinamakan orang masbuq.

BILA BERLAKU?

Ia boleh berlaku ke atas seseorang ma’mum kepada empat rakaat sama ada pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan seterusnya pada rakaat keempat.

HUKUM ORANG MUAFIQ

Hukum bagi orang muafiq dimaaf kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya.tidak termasuk rukun yang pendek. Contoh rukun panjang seperti rukuk dan sujud. Manakala rukun yang pendek seperti iktidal, duduk istirehat, duduk tasyahhud awal dan duduk antara dua sujud.

CONTOH –CONTOH DAN GAMBARANNYA

1.Seorang ma’mum yang muafiq sedang solat berjamaah, sebelum imam qiam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk.Maka ma’mum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk kepada rukun keempat.

2.Seorang ma’mum yang muafiq sedang berjamaah sebelum imam duduk tasyahhud akhir ma’mum berkenaan sudah rukuk, hukumnya dia juga mendapat rakaat itu.

Kedua-duanya contoh di atas menunjukkan bahwa ma’mum berkenaan masih lagi berada dalam jarak tiga rukun daripada imamnya, belum lagi masuk ke rukun keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu bahwa rukun-rukun yang renggang atau jarak antara ma’mum dengan imam ialah tiga rukun yang dikira daripada:

  • Rukuk
  • Sujud yang pertama
  • Sujud yang kedua

3.Jika seorang muafiq itu solat berjamaah , apabila imamnya sudah berada dalam qiam kedua untuk membaca al fatihah tetapi ma’mum berkenaan masih lagi berada di qiam pertama belum lagi habis bacaan fatihahnya, atau imam sudah berada di tasyahhud akhir sedangkan ma’mum masih lagi berada di qiam pertama dan fatihahnya belum selesai, hukum ma’mum demikian ialah batal solatnya, kecuali ia membuat dua pilihan segera semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat iaitu:

Pilihan pertama:ma’mum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan fatihahnya dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam, dan ia tambah satu rakaat lagi selepas salam imam, atau ;

Pilihan kedua: ma’mum berkenaan dikehendaki niat mufaraqah dari mengikut imam, kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan al fatihah dan rukun- rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai solatnya.

Jika ma’mum berkenaan gagal membuat pilihan segera sebelum imam sampai kepada rukun keempat iaitu qiam kedua atau tasyahhud akhir maka batal solat ma’mum itu dengan sampainya imam kepada rukun kempat sedangkan ia masih berada di rukun yang pertama; tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah (selisih) iaitu ma’mum sedang berpindah kepada rukuk manakala imam sedang berpindah kepada qiam kedua atau berpindah kepada tasyahhud akhir.

MASALAH-MASALAH MA’MUM MUAFIQ

Ulama’-ulama’ fekah telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. Ada masalah yang bersepakat kata ulama dan ada masalah yang berlainan pendapat antara mereka.

Antara masalah yang bersepakat hukum antara ulama’ muta’akhirin ialah seperti berikut:

1.Orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal tiga rukun jarak daripada imam itu ialah orang yang lambat bacaannya kerana tabiat kejadiannya begitu dan bukan waswas. Tetapi orang yang lambatkan bacaannya kerana waswas tidak dimaafkan ketinggalan tiga rukun melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud dia selesai bacaan fatihahnya.yakni orang muafiq yang waswas boleh menghabiskan bacaan al fatihah sebelum imam turun untuk sujud, maka batallah solatnya kecuali ma’mum berkenaan niat mufaraqah ( berpisah dengan imam) sebelum imam turun sujud dan dia diwaktu itu dikehendaki meneruskan bacaan fatihahnya dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai solat.

Kepada orang muafiq yang waswas tidak boleh meninggalkan bacaan al fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan fatihahnya, kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya.

2.iaitu orang muafiq yang syak sebelum ia rukuk dan sesudah imamnya rukuk adakah ia sudah membaca al fatihah atau belum, maka wajib ke atasnya membaca surah al fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya.

3.Seorang muafiq yang lupa membaca al fatihah sehingga imamnya rukuk tetapi ma’mum itu belum rukuk. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca al fatihah. Ma’mum ini diwajibkan membaca al fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan tiga rukun seperti di atas.

4.seorang muafiq yang syak adakah dia membaca al fatihah atau belum lagi, ataupun dia teringat bahawa ia belum lagi membaca al fatihah sesudah imam dan ia sendiri telah rukuk. Hukum orang itu tidak boleh lagi ia kembali membaca al fatihah tetapi wajib ke atasnya mengikut imam dan apabila selesai salam imamnya, dia dikehendaki menambah satu rakaat lagi.

5.orang muafiq yang syak sama ada dia sudah membaca al fatihah sesudah ia rukuk sedangkan imam belum lagi rukuk, maka wajib ia kembali qiam dan membaca al fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan tiga rukun yang panjang daripada imamnya.

6.orang muafiq yang tertinggal membaca al fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah, tiba-tiba imamnya rukuk sebelum ia sempat menghabiskan bacaan al fatihah, sama ada dia telah membaca sebahagian dari ayat-ayat al fatihah ataupun belum sempat membacanya walaupun sedikit, hukumny WAJIB dia membaca al fatihah dan dimaafkan ketinggalan tiga rukun daripada imamnya.

7.orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya yakni beliau memperhatikan bacaan al fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang membaca al fatihah apabila imam membaca surah nanti, tetapi imam tersebut terus rukuk tanpa membaca apa-apa surah, menyebabkan ma’mum tidak sempat baca al fatihah. Hukumnya dimaafkan tiga rukun yang panjang daripada imam dan wajib ke atasnya baca al fatihah.

8.orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang akan membaca al fatihah apabila imam membaca surah sunat nanti, tetapi imam membaca surah yang pendek menyebabkan ma’mum tidak sempat habiskan al fatihah sedangkan imam sudah rukuk atau sujud, hukumnya juga dimaafkan tiga rukun panjang daripada imamnya.

………………………….

Bersambung…