April 2008


“Bagi setiap penyakit itu ada ubatnya.”

Solat tahajjud ternyata tidak hanya membuat seseorang yang melakukannya mendapat tempat (maqam) terpuji disisi Allah tapi juga sangat penting bagi dunia perubatan dan kedoktoran. Munurut hasil peneliian Dr. Mohammad Soleh, dosen IAIN Surabaya, salah satu solat sunnah itu dapat membebaskan seseorang daripada serangan kanser.

Tidak percaya? “Cubalah anda rajin-rajin solat tahajjud. Jika anda melakukannya secara rutin, benar, khusyuk, dan ikhlas nescaya anda terbebas daripada infeksi dan kanser”, ucap soleh. Ayah dua anak itu bukan “tukang obat” jalanan. Dia melontarkan pernyataannya itu dalam desertasinya yang bejudul “Pengaruh Solat Tahajjud terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan tubuh Imonologi”. Dengan desertasi itu, Soleh berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kedoktoran pada Program Pasca Sarjana Universitas Surabaya, yang dipertahankannya. Selama ini, menurut Soleh, tahajjud di nilai hanya merupakan ibadah solat tambahan atau solat sunnah. Padahal jika dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, secara medis solat itu menumbuhkan respons ketahanan tubuh (imonologi) khususnya pada imonoglobin M,G,A dan limposit-nya yang berupa persepsi dan motivasi posetif, serta dapat mengefektifkan kemampuan individu untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Solat tahajjud yang dimaksudkan Soleh bukan sekadar menggugurkan status solat yang muakkadah (Sunnah mendekati wajid). Ia menitikberatkan pada sisi rutinitas solat, ketetapan gerakan, kekusyukkan, dan keikhlasan. Selama ini kata dia, ulama melihat masalah ikhlas ini sebagai persoalan mental psikis.

Namun sebetulnya soal ini dapat di buktikan dengan teknologi kedoktoran. Ikhlas yang selama ini di pandang sebagai miseri, dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui sekrasi hormon kortisol. Parameternya, lanjut Soleh, bisa di ukur dengan kondisi tubuh. Pada kondisi normal, jumlah hormon kortisol pada pagi hari normalnya antara 38-690 nml/liter. Sedang pada malam hari atau pada selepas jam 12.00 malam normalnya antara 69-345nml/liter. “Kalau jumlah hormon kortisolnya normal, bisa diindikasikan orang itu tidak ikhlas kerana tertekan. Begitu sebaliknya”. Ujarnya seraya menegaskan temuannya ini yang mambantah paradigma lama yang menganggap pelajaran agama islam semata-mata dogma atau dogtrin.

Soleh mendasarkan temuannya itu melalui satu penelitian terhadap 41 responden sisa SMU Luqman Hakim Pondok Persantren Hidayatullah, Surabaya . Drp 41 siswa itu, hanya 23 yang sanggup bertahan melakukan solat tahajjud selama sebulan penuh. Setelah di uji lagi, tingal 19 siswa yang bertahan solat tahajjud selama 2 bulan. Solat di mulai pukul 2.00-3.30 pagi sebanyak 11 rakaat, masing-masing 2 rakaat 4 kali salam dan tiga rakaat witir. Selanjutnya, hormon kortisol mereka di ukur di tiga laboratium di Surabaya (paramita, Prodia dan klinika). Hasilnya ditemukan bahwa kondsi tubuh seseorang yang rajin bertahajjud secara ikhlas berbeda jauh dengan orang yang tidak melakukan tahajjud. Mereka yang rajin dan ikhlas bertahajjud memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan individual untuk menghadapi masalah-masalah yang di hadapi dengan stabil. “Jadi solat tahajjud selain bernilai ibadah, juga sekaligus sarat dengan muatan psikologis yang dapat mempengaruhi kontrol kognisi. Dengan cara memperbaiki persersi dan motivasi positif dan coping yang efektif, emosi yang positif dapat meghindarkan seseorang dari strees,” Nah, menurut Soleh, orang yang strees(tekanan) itu biasanya retan sekali terhadap penyakit kanser dan infeksi. Dengan solat tahajjud yang di lakukan secara rutin dan di sertai perasaan ikhlas serta tidak terpaksa, seseorang akan memiliki responimun yang baik, yang kemungkinan besar akan terhindar drp penyakit infeksi dan kanser. Dan, berdasarkan hitungan teknik medis menunjukkan solat tahajjud yang dilakukan seperi itu membuat orang mempunyai ketahanan tubuh yang baik

“Maka dirikanlah Solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah”: (Al-Kautsar: 2) Sebuah buki bahawa keterbatasan otak manusia tidak mampu mengetahui semua rahsia atas rahmat, nikmat, anugerah yang di berikan oleh ALLAH kepadanya. Haruskan kita menunggu untuk masuk ke akal kita?”

Advertisements

Allah mengetahui tahap keikhlasan kita

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Sheikh Sya’rawi berkata: “Mereka yang seperti batu yang licin yang ada padanya debu kemudian datangnya hujan tanpa meninggalkan sebarang bekas merupakan sifat-sifat bagi siapa yang dikehendaki dengan infak secara riak kepada manusia. Lantas Allah membatalkan balasan untuk mereka dan tidak mentaufikkan ke arah kebaikan dan pahala. “Seterusnya Allah menyebut yang berlawanan dengan sifat di atas iaitu mereka yang menafkahkan semata-mata kepada Allah SWT”.

Firman Allah SWT, Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi.

Sayyid Qutub berkata: “Ia menginfakkan harta kerana keyakinannya yang teguh kepada kebajikan, kerana kesedaran yang lahir dari keimanannya dan kerana keimanannya yang bertunjang dengan mendalam di dalam hati nuraninya.

“Jika hati yang keras ditutup dengan tabir riak itu dilambangkan dengan batu licin yang keras yang ditutupi tanah, maka hati yang mukmin itu dilambangkan dengan sebuah kebun yang subur yang mempunyai tanah yang dalam, dibandingkan dengan segenggam tanah di atas batu yang keras tadi, sebuah kebun yang terletak di atas sebuah dataran yang tinggi dibandingkan dengan segenggam tanah di atas batu keras yang licin tadi.

“Ini menjadikan pemandangan itu mempunyai bentuk-bentuk yang selaras. Apabila kebun ini ditimpa hujan lebat, maka ia tidak menghakiskan tanahnya yang subur sebagaimana ia menghakiskan tanah yang tipis di atas batu yang pejal itu. Malah ia menghidupkan tanam-tanamannya dan menyuburkan serta membanyakkan hasilnya”.

Firman Allah SWT: Yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya berlipat ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai).

Al-Nasafi berkata: “Allah SWT umpamakan hal mereka dengan kebun yang disirami air dan nafkah yang banyak dan sedikit dengan hujan yang banyak sebagaimana setiap satu daripada hujan boleh menggandakan hasil tanam begitu juga nafkah mereka yang banyak dan yang sedikit selepas daripada dituntut dengannya keredaan Allah akan bertambah dan baik kesudahannya”.

Melipat ganda ,Sayyid Qutub berkata: “Air hujan itu menghidupkan pokok di kebun itu sebagaimana sedekah menghidupkan hati yang mukmin lalu ia menjadi bersih dan bertambah kuat hubungannya dengan Allah, dan hartanya juga turut bersih dan Allah melipat gandakan balasannya seberapa banyak yang ia sukai, dan seterusnya kehidupan kelompok muslimin juga turut menjadi bersih, baik dan berkembang subur dengan sebab infak itu”.

Beliau menambah: “Yakni jika tidak ada hujan yang lebat, maka hujan gerimis yang sedikit cukup untuk tanah kebun yang subur itu. Itulah satu adegan yang sempurna yang memaparkan pemandangan- pemandangan yang bertentangan dan dengan perincian-perincian yang tersusun rapi. Ia dibentangkan dengan cara keselarasan yang melemahkan manusia.

“Ia melambangkan setiap perasaan di dalam hati dan setiap fikiran dengan pemandangan-pemandangan yang jelas. Ia menggambarkan perasaan-perasaan dan pergerakan-pergerakan jiwa dengan keadaan dan pemandangan- pemandangan fizikal yang setanding dengannya. Ia menyarankan ke dalam hati supaya memilih jalan yang betul dengan cara mudah yang terbaik”.

Firman Allah SWT: Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

Al-Nasafi berkata: “Allah melihat segala amalanmu sama ada banyak atau sedikit serta mengetahui niatmu sama ada riak atau ikhlas.

“Oleh sebab dengan ini dari satu aspek yang menjadi tontonan mata kasar dan mata hati dan segala yang disebut di dalamnya juga dikembalikan kepada Allah Yang Maha Melihat dan Mengetahui segala apa yang ada di sebalik segala yang nyata”.

Firman Allah SWT: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan.

Al-Maghari berkata: “Telah berlangsung sunah al-Quran bahawa menyebut kemuliaan dengan buah dan pohon kurma dengan buahnya kerana setiap sesuatu dari pohon kurma semuanya memberi manfaat kepada kehidupan manusia sama ada daunnya, batangnya, mayangnya, pelepahnya yang boleh digunakan kesemuanya”.

Sayyid Qutub berkata: “Ia sebuah kebun yang teduh, rimbun, subur dan berbuah. Demikianlah juga sifat sedekah dan kesan-kesannya dan beginilah keadaannya dalam hidup si pemberi, dalam hidup si penerima dan dalam hidup masyarakat manusia.

“Demikianlah juga sedekah itu mempunyai roh, bayang yang teduh, kebajikan dan keberkatan, mempunyai makanan dan minuman dan mempunyai kebersihan, kesuburan dan pertambahan.

“Siapakah yang ingin mempunyai kebun atau kebajikan yang seperti ini kemudian ia melepaskan (ribut) perbuatan yang membangkit- bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati dan memusnahkan kebajikan itu sebagaimana kebun dimusnahkan oleh ribut yang kencang yang mengandungi api.

“Bilakah kebun itu dimusnahkan? Ia dimusnahkan pada waktu tuannya berada dalam keadaan yang paling lemah untuk menyelamatkannya dan paling berkehendak kepada bayang-bayang yang teduh dan hasilnya yang baik”.

Firman Allah SWT: Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.

Ibnu Jauzi berkata, ayat ini menggambarkan perumpamaan Allah dengan sebab kerugian ketika ditarik nikmat ketika keperluan yang amat mendesak.

Orang yang dimaksudkan ini terdapat tiga pandangan ulama:

Pertama: Bahawa ia diumpamakan yang disudahi kehidupannya dengan amalan yang tidak baik seperti kata Ibnu Abbas.

Kedua: Bahawa ia diumpamakan seperti orang yang cuai pada ketaatan kepada Allah sehingga mati. Inilah pendapat Mujahid.

Ketiga: Ia diumpamakan seperti orang yang riak dalam nafkah yang terputus manfaatnya ketika ia amat perlu. Inilah pendapat As-Suddi.

Firman Allah SWT: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

Ibnu Kathir berkata: “Supaya kamu mengambil iktibar dan memahami segala perumpamaan dan makna dan kamu menurunkannya mengikut apa yang dikehendakinya”.

Iktibar Ayat:lPerumpamaan untuk mendekatkan kefahaman.

lInfak kerana Allah mendapat ganjaran yang besar.

lMengisbatkan sifat Allah yang Maha Melihat.

Lihat saiz bumi berbanding planet Marikh, mercury dan pluto. Bumi lebih besar sedikit saja berbanding Venus.

Ini pula kedudukan saiz bumi berbanding Planet Uranus dan Neptune. Kemudian lihat pula planet Jupiter dan Saturn.

Ini pula saiz matahari berbanding planet2 lain termasukla bumi kita yang tercinta. Harap2 nampak yang mana satu Bumi…

Ha, ini pula planet Archurus, lebih besar daripada Pollux, lebih besar daripada Sirlus dan jauuuuuuuuuh lebih besar daripada matahari!!!

Mana bumi?

Yang terakhir ni gambar Antares, bintang yang paling menyinar dan bercahaya di angkasaraya. Di sebelahnya Betelgeuse. saiz matahari sudah terlalu kecil untuk dilihat. Apatah lagi bumi tempat kediaman kita!!!

KESIMPULAN

Itulah penciptaan ALLAH Yang Maha Mencipta, Maha Besar, Maha segala-galanya. Ia juga mengajar kita bahawa betapa kerdilnya manusia di sisi Allah. Maha Hebatnya Ciptaan Allah jalla jalaalah.

Dengan “charter” yang d anugerahkan oleh Raja Inggeris pada Syarikat India Timur membolehkan kompeni tersebut menyerang dan menjajah negara-negara lain atas nama Ratu atau Raja England . Penaklukan yang mereka lakukan bukan sahaja bertujuan untuk memonopoli perdagangan dunia tetapi untuk memperkayakan diri dan negara.Tujuan yang paling utama ialah untuk meneruskan agenda Knight Templer (kini di kenali dengan Zionis atau Freemason) yang tewas di tangan Salahuddin Al Ayubi. Islam yang dilihat mampu menghalang agenda penguasaan dunia oleh puak zionis yang bersifat sifat tamak maka “preamtive plan” dilakukan dan negara-negara islam yang lemah dan kecil dijadikan keutamaan untuk diserang dan ditakluki terutama yang berada di bawah pengaruh kerajaan Islam Turki. Richard “The Lion Heart” iaitu Raja England yang juga merupakan “Knight Templer” bernasib baik kerana tidak meneruskan tentangan tidak seperti “Knight Templer” yang lain termasuk ketua mereka yang menerima hukuman mati oleh Salahuddin Al Ayubi. Mereka dihukum pancung kerana didapati berperang bukan atas dasar agama tetapi untuk kepentingan diri dan kumpulan serta berlaku zalim pada penduduk Jerusalem yang majmuk. Ekoran dari itu kesedaran mulai menjengah golongan Di Raja Eropah dan dikalangan anggota gereja serta dengan penglibatan Pope maka penyiasatan telah dilakukan terhadap knight templer yang pulang dari Jerusalem. Pengkhianatan dan penyelewengan golongan knight templer mula terbongkar melalui inkues yang dilakukan dan mereka akhirnya mengaku menyembah Iblis ( kini dalam kitab injil versi King James di gelar malaikat bintang pagi ). Setelah ratusan tahun menjarah dan merompak khazanah jerusalem serta negeri-negeri berhampiran dan menerima hukuman mati dari Kerajaan Perancis dengan fatwa Pope maka ramai golongan Knight Templer yang terselamat bertebaran melarikan diri dan mulai membina empayar perdagangan dan kewangan dari hasil penjarahan hingga akhirnya berjaya mempengaruhi golongan istana di seluruh Eropah. Sistem kewangan riba yang memang menjadi kepakaran Zionis Yahudi dijadikan etika hingga kebanyakan negara di Eropah yang dikucar-kacirkan oleh golongan knight templer terpaksa menerima tawaran pinjaman dari mereka untuk memulihkan kewangan negara. Pengaruh dari faedah pinjaman yang begitu mencengkam maka knight templer berupaya untuk menyusup kedalam kerajaan perancis hingga mengheret negara itu ke dalam revolusi perancis yang kita kenali. Melalui Revolusi Perancis yang mereka berperanan mencetuskannya maka dendam mereka akhirnya terlaksana dengan seluruh keluarga bangsawan perancis serta golongan paderi di hukum pancung dengan Gilotin. Islam yang didendami hasil pengusiran mereka oleh Salahuddin Al Ayubi menjadi sasaran terpendam dalam rencana terakhir mereka.
Bertakhta atas pengaruh Knight Templer yang kini di kenali dengan nama Zionis, kerajaan England mula merasai bertanggung jawab untuk meneruskan kebanyakan agenda penjajahan untuk memperkuatkan Empayar British yang telah melahirkan Republik Freemason pertama iaitu Amerika Syarikat. Bagi mengatasi masaalah logistik serta perbelanjaan dan pemberontakan oleh warga tempatan yang rumit untuk di tangani maka kemerdekaan terpaksa juga diberi. Sebelum kemerdekaan negara jajahan diserahkan maka perlu ada agenda halus dan mereka berjaya menyemai benih yang kemudiannya hidup dan subur sebagai satu jaminan dari kemerdekaan yang terpaksa mereka anugerahkan. Mereka tidak mahu agenda zionis mereka tersekat separuh jalan dan dengan kepakaran minda yahudi yang mahir mengenai sosio budaya dan tradisi masyarakat dunia agenda “divide and rule” di semai di Tanah Melayu dengan membawa masuk terlalu ramai pendatang-pendatang asing untuk menyekat penguasaan total bangsa melayu islam jika diberi kemerdekaan yang telah ditindas dan tertekan selama beratus tahun dijajah.
Dengan sisa-sisa pengaruh atau doktrin yang menular dalam masyarakat dan pentadbiran juga benih benih perkauman yang mula berpengaruh maka negara seperti malaysia terpaksa menelan tawaran yang telah sedia ada. Kebijaksanaan untuk bersatu dan bertoleransi perlu ada yang bakal menentukan nasib kemerdekaan negara yang mereka anugerahkan. Kebanyakan negara yang merdeka hanya mampu untuk merdeka dari segi zahir tetapi lemah dan mudah dikotak katikkan dari bangun untuk bersaing dengan kekuatan yang miliki oleh zionis barat. Sebuah Empayar Islam Melayu seperti Melaka tidak boleh dibangkitkan kembali dan mereka telah berjaya mengimpot dan memaksakan ke dalam Negeri Tanah Melayu dengan potensi-potensi masaalah yang bakal melumpuhkannya untuk bangun kembali.

Rujukan dari laman2 Freemason dan Anti Freemason.
.

Persoalan dan permasaalahan yang timbul……

Kini sebagai sebuah negara yang majmuk mahu atau tidak orang-orang melayu perlu ada jati diri untuk meneruskan kemandirian mereka serta membina kerangka susun atur bangsa untuk generasi penerus. Segala yang telah berlaku merupakan sejarah yang harus dikenang dan dijadikan pengajaran agar melayu terus berusaha dengan lebih gigih bagi mengembalikan maruah dan ketuanan mereka. Ketuanan di sini bukan bermaksud untuk menindas atau menafikan hak bangsa lain yang turut berjasa dalam waktu getir diakhir era pemerintahan Inggeris dan penaklukan jepun.
Menafikan ketuanan bangsa melayu oleh mereka yang tidak bertanggungjawab seolah-olah menafikan kewujudan bangsa melayu selama beribu tahun membina tamadun mereka sendiri di bumi ini yang kemudiannya telah dihancurkan oleh penjajah barat berulang kali. Di mana lagi melayu yang ujud di negara ini untuk berbangga akan asal usul mereka yang lebih dahulu mendiami tanah ini dan berakar umbi membentuk satu tamadun dan satu bangsa yang melakar sejarah tersendiri. Segala kekecewaan dan kerosakan akibat penyelewengan yang dilakukan pemimpin-pemimpin melayu yang leka dan hanyut dengan kuasa dan keseronokan perlu diketepikan kerana apa yang telah berlaku terbit dari kesilapan dan kelalaian kita semua dalam membiarkan segalanya berlaku.
Andainya umat melayu telah benar-benar sanggup untuk berada pada satu pembaharuan yang menggamit mereka ke pentas kebebasan, keadilan dan kesamaan bagi semua kaum di bumi melayu ini maka melayu tersebut perlu untuk cerminkan diri dahulu dan mengukur kemampuan mereka. Andainya keyakinan atas kemampuan mereka menyebabkan pilihan ini di buat maka teruskanlah kerana melayu bukan bangsa yang benar-benar lemah seperti yang digembar-gemburkan dari sejarah putar-belit oleh sarjana-sarjana zionis yang memang menginginkan bangsa melayu akhirnya lesu kerana mempercayainya.

Apabila menyebut tentang pengkhianatan memang benar melayu telah dikhianati oleh bangsa sendiri dan sejarah kerajaan Melaka sebagai contohnya. Tentang kemampuan untuk bersaing memang ada melayu yang mampu bersaing tetapi tidak seberapa peratusannya dan mereka ini memang bertuah kerana mampu untuk awal sedar dan bersaing tetapi secara umumnya bagaimana? Begitu indah bunyinya untuk satu pembaharuan yang diterima ramai, tetapi adakah pembaharuan tersebut berupaya untuk berjalan seiring dengan niat dan ikrar yang dilafaz ketika ghairah meneguk minuman dalam bejana politik pilihanraya? Dalam dunia yang semakin serba mencabar dan rumit dan senario manusia umumnya yang ramai hanya mementingkan diri dan keluarga untuk “survival” adakah sifat insan murni yang diangan-angankan itu mampu menghiasi jiwa-jiwa majmuk di negara yang seakan telah punah ekonominya.
Ini belum lagi dibicarakan mengenai kepercayaan dan ketaksuban sesuatu penganut mengenai agamanya. Nyata dan jelas masing-masing agama terdapat banyak pertentangan mengenai asas kepercayaan mereka iaitu tentang ketuhanan. Memang ada beberapa persamaan tetapi bertentangan pada akidah dan konsep kesucian mampu mencetus konflik yang lebih rumit andainya masing-masing hanya sekadar bersetuju hanya untuk satu tujuan iaitu merealisasikan satu perubahan kuasa untuk memerintah. Jangan kerana ghairah merayakan satu kemusnahan yang diharapkan kita lupa untuk memulakan pembinaan insan dalam diri hingga masa-masa yang mendatang bakal menghalakan kita pada satu kemusnahan yang lebih besar dan kemusnahan itu akan melibatkan keseluruhannya. Bercakaran sesama sendiri tanpa kesudahan dan menganggu-gugat perjalanan kerajaan sama ada kerajaan yang memerintah negara atau kerajaan negeri yang ditadbir pembangkang tidak akan memperkuatkan atau menstabilkan negara untuk kebaikan.
Dunia kini berhadapan dengan pelbagai krisis yang rumit yang belum pernah berlaku sewaktu dekad-dekad lampau. Krisis pemakanan bakal menular ke setiap pelosok dunia dan sistem kewangan yang dimonopoli zionis telah berjaya menghancurkan kestabilan USD yang sengaja dilakukan bagi mengikis nilai kewangan negara-negara yang bergantung dengannya. Kenaikan harga minyak yang mencatat rekod baru dalam 6 hari berturut-turut sudah tentu melemahkan instituisi kewangan negara-negara yang kecil ekonominya. Kita tidak tahu apakah langkah yang akan diambil oleh Amerika Syarikat bagi menangani keruntuhan ekonomi mereka dan apakah seperti yang sudah-sudah mereka akan merealisasikan satu lagi serangan ke atas sebuah negara lain untuk mengalih isu sebenar yang mereka sedang hadapi. Kiranya berlaku satu lagi serangan maka keadaan dunia akan lebih parah lagi.

Agenda zionis menakluk dunia dan kita lihat disisi kita dan ianya bermula dengan bendera ini.

Imej ( kemegahan Knight Templer) bendera pihak yang menjajah dan menjarah hasil bumi dan maruah Tanah Melayu iaitu Syarikat India Timur.

From 1707 to approximately 1800, Wilson shows the Honourable East India Company ensign with the British Union flag.

Ikuti kenyataan mengenai Sejarah Bendera Malaysia atau Jalur Gemilang. Bermula denga satu peraduan mencipta ………

Flag Proposals 1949
Document, BT 11/4189, in the Public Record Office at Kew explains some of the thinking behind the design of the Malaysian Flag.
Federation of Malaya Order No.61 of 1949 announced that a committee had been set up to make recommendations for the design of a Federation Flag. A competition was organised with the suggestion that, in any design submitted, the flag should be simple, and have not more than four colours, which might perhaps be yellow, red, white and blue, the colours most frequently used in the flags of the nine states and two settlements of the federation. Suitable symbols would include the kris (a Malayan sword), tiger, and crescent.A total of 373 entries were received. The committee chose three to put before the Legislative Council:

(Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera Malaysia)
image by Eugene Ipavec, 7 September 2007

In the centre of a blue flag, two crossed red kris, surrounded by a circle of eleven white five pointed stars. (Crossed kris can be seen behind the anchor on the Malaysian naval ensign).
Explanation. Colours; red was found on six state/settlement flags, white on five, and blue on three, and all were colours of the Union Jack. Eleven stars of equal size, equally spaced, represented the states/settlements in no particular order, and each of equal importance. Kris was of great antiquity and peculiar to the Malayan archipelago, thus identifying the flag with Malaya.


( Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera Malaysia)

image by Eugene Ipavec, 7 September 2007

Similar to the first proposal, but with the stars arranged in two concentric circles, one of six stars, outside one of five stars.
Explanation. The same as first proposal, with the inner circle of stars representing the Unfederated Malay States and the outer circle the four Federated States and two Settlements.

( Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera
Malaysia)

image by Eugene Ipavec,

Six blue and five white horizontal stripes. A red canton half the length of the flag resting on top of the white stripe second from the bottom. A yellow five point star, oriented with one point in the six o’clock position, in the centre of the canton, and a yellow crescent, arranged like a C, between the star and the hoist.

same as the third proposal, but with crossed kris instead of the crescent and star.

Berlaku ubah suaian beberapa kali kerana tidak diperkenankan oleh Raja Inggeris


The newspaper Malay Mail published the designs and organised a poll. 42 percent favoured the third proposal, 27 percent wanted the fourth, with kris instead of the crescent and star, and 25 percent wanted a Union Jack included.
On 6 March 1950 the Federal Legislative Council decided that none of the designs were acceptable, and asked for a revised design that would be considered on 19 April. At this meeting the Council approved a
revised version of (3) in which, the blue stripes were replaced by red stripes, the red canton was replaced by a blue canton, and the five point star was replaced by an eleven point star.

Hakikatnya siapa sebenarnya pemenang peraduan mencipta bendera tersebut?

Akhirnya dengan persetujuan dari Raja Inggeris rupanya jadi begini!

Setelah diubahsuai beberapa kali, rekabentuk tersebut telah teliti pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 23 Februari 1950.
Rekabentuk bendera tersebut telah mendapat kelulusan Raja George VI pada 19 Mei 1950….

Ini pula bendera Amerika Syarikat atau dikenali dengan First Republik Of Freemason ( rujuk pada perlembagaan dan bahan-bahan sejarah yang terukir di statue of liberty serta bangunan-bangunan bersejarah mereka).


Ada sebuah kisah tentang cinta yang sebenar-benar cinta yang dicontohkan Allah melalui kehidupan Rasul-Nya.
Pagi itu, walaupun langit telah mulai menguning, burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbatas me mberikan kutbah,
“Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, Al Qur’an dan sunnahku.
Barang siapa mencintai sunnahku, bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku, akan masuk syurga bersama-sama aku.”
Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang dan penuh minat menatap sahabatnya satu persatu.
Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca, Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba.
“Rasulullah akan meninggalkan kita semua,”keluh hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu, hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia.Tanda- tanda itu semakin kuat, tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar.
Disaat itu, kalau mampu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya.
Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya.  Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk, “Maafkanlah, ayahku sedang demam,” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu.
Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya,” Tutur Fatimah lembut.
Lalu, Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. “Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut,” kata Rasulullah,
Fatimah pun menahan ledakkan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut sama menyertainya. Kemudian panggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini.
“Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” Tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. “Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu, ” kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan.
“Engkau tidak senang mendengar khabar ini?” Tanya Jibril lagi.
“Khabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak?”  “Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya,” kata Jibril.
Detik-detik semakin dekat, saatnya Izrail melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. “Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini.” Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka.
“Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril?” Tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu.”Siapakah yang sanggup, melihat kekasih Allah direnggut ajal,” kata Jibril.
Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik, kerana sakit yang tidak tertahankan lagi.
“Ya Allah, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku.”Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, Ali segera mendekatkan telinganya.
“Uushiikum bis shalati, wa maa malakat aimanuku, peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan.
“Ummatii, ummatii, ummatiii?” – “Umatku, umatku, umatku” Dan, berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi.
Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Kirimkan kepada sahabat-sahabat muslim lainnya agar timbul kesedaran untuk mencintai Allah dan RasulNya, seperti Allah dan Rasulnya mencintai kita. Kerana sesungguhnya selain daripada itu hanyalah fana belaka.

Amin…

“Ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu bila Allah dan RasulNya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, serta benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadaNya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka.” (muttafaq ‘alaih)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan segenap manusia.”
(muttafaq ‘alaih)

Wajib bagi setiap mukmin untuk lebih mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam daripada mencintai dirinya sendiri. “Bahwasanya Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, tidaklah sempurna iman salah seorang diantara kalian, sehingga aku leih engkau cintai daripada dirimu sendiri! Lalu Umar berkata kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya engkau (Wahai Rasulullah) kini menjadi orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sekarang (telah benar engkau) wahai Umar!” (HR. AL-Bukhari)

Riak hapus pahala sedekah

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

SYEIKH Sya’rawi berkata: “Allah SWT telah mengehadkan perkara dalam ayat ini berkenaan dengan ucapan dan hal yang baik.”Firman Allah Taala: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekah mu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun daripada apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (al-Baqarah: 263-264)

Firman Allah SWT: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Al-Maghari berkata: “Iaitu percakapan yang baik dan menjawab dengan baik di samping menolak daripada meminta-minta kepada manusia. Begitu juga melakukan kebaikan dengan bersedekah tetapi mempunyai kejian dan hinaan kepada penerimanya boleh membawa kepada tidak baik. Sebaliknya hanya percakapan yang baik jauh lebih baik dari sedekah tersebut. Ayat ini juga seolah-olah menunjukkan kelebihan umat ini yang diasaskan atas dasar tolong-menolong.”

Sayyid Qutub berkata: “Di sini Allah menjelaskan bahawa sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakiti hati itu adalah tidak diperlukan, malah lebih baik dari sedekah yang seperti ini ialah kata-kata yang baik dan perasaan yang memberi kemaafan, iaitu kata-kata yang baik yang boleh mengubati hati yang luka dan memenuhkannya dengan rasa kerelaan dan kegembiraan, dan pemberi kemaafan yang dapat mencuci perasaan dendam di dalam hati dan menggantikannya dengan perasaan persaudaraan dan setiakawan. Perkataan yang baik dan pemberi kemaafan dalam keadaan seperti ini kedua-duanya dapat melaksanakan tugas utama sedekah iaitu membersihkan jiwa dan menjinakkan hati.”

Firman Allah SWT: Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Al-Nasafi berkata: “Dengan menangguhkan hukuman dan ia merupakan janji yang tegas terhadap yang tidak ikhlas dan mengungkit-ungkit dalam bersedekah.”

Sayyid Qutub berkata: “Yakni Allah Maha Kaya daripada sedekah yang menyakitkan hati. Maha Sabar, iaitu Allah mengurniakan rezeki kepada para hamba-Nya, tetapi mereka tidak bersyukur. Namun demikian, Allah tidak bertindak segera menghukumkan mereka dan tidak mengambil daya utama menyeksakan mereka. Allah lah yang mengurniakan segala-galanya kepada mereka dan Dialah yang mengurniakan kewujudan kepada diri mereka sebelum mengurniakan sesuatu yang lain kepada mereka.

Oleh sebab itu manusia hendaklah belajar daripada kesabaran Allah SWT terhadap mereka. Oleh itu mereka seharusnya jangan gopoh melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati dan menunjukkan kemarahan kepada orang yang mereka telah berikan sebahagian daripada rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka apabila orang-orang ini menunjukkan kelakuan yang tidak menyenangkan mereka atau tidak berterima kasih kepada mereka.

Al-Quran sentiasa mengingatkan manusia dengan sifat-sifat Allah SWT supaya mereka mengambil adab sopan mereka dari sifat-sifat itu sekadar yang terdaya oleh mereka. Peradaban seseorang Muslim juga sentiasa melihat (dan mencari contoh) pada sifat-sifat Allah. Dia berusaha mendaki anak-anak tangganya hingga berjaya mencapai sebahagian daripadanya yang telah ditentukan kepadanya mengikut kemampuan tabiatnya.

Apabila keterharuan perasaan batin telah mencapai matlamatnya setelah ditayangkan pemandangan tanaman yang subur dan memberi hasil itu sebagai contoh perbandingan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah tanpa diiringi dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakiti hati, dan setelah diperingatkan bahawa Allah itu Maha Kaya dari sedekah-sedekah yang menyakiti hati dan bahawa Dialah Pengurnia rezeki (yang sabar) dan tidak cepat marah dan menghukum, maka al-Quran tujukan perintahnya kepada orang-orang yang beriman supaya mereka jangan menghapuskan pahala sedekah mereka dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakiti hati itu.

Ia melukiskan satu pemandangan yang menarik atau dua pemandangan yang menarik yang selari dengan pemandangan yang pertama, iaitu pemandangan tanaman dan hasilnya yang subur. Kedua-dua pemandangan itu menggambarkan sifat infak yang ikhlas kepada Allah dan sifat infak yang bercampur dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati mengikut cara penggambaran yang seni di dalam al-Quran, di mana sesuatu konsep itu ditayangkan dalam bentuk gambaran dan kesannya ditayangkan dalam bentuk harakat dan seluruh keadaan itu ditayangkan dalam bentuk pemandangan yang tersergam di dalam daya khayal.

Firman Allah SWT: Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Sayyid Qutub berkata: “Yakni dia belum merasa kelembutan dan kemanisan iman, tetapi dia menutup kekerasan hatinya dengan selimut riak. Hati yang keras yang ditutup dengan selimut riak ini dilambangkan dengan batu licin.”

Firman Allah SWT: “Batu licin yang di atasnya ada tanah.”

Perumpamaan ini seperti kata Ibnu Jauzi: “Memberi makna tiada sesuatu pun yang kekal bagi orang yang menunjuk-nunjuk dalam nafkahnya. Bahkan dia tidak mendapat pahala apa-apa pun daripada sedekahnya.”

Sayyid Qutub berkata: “Iaitu batu yang tidak boleh ditanam dengan apa-apa tanaman dan keras tidak lembut. Ia ditutupi tanah yang tipis yang melindungi kekerasannya daripada penglihatan mata sebagaimana riak melindungi kekerasan hati yang kosong daripada iman.”

Firman Allah SWT: Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).

Sayyid Qutub berkata: “Yakni air hujan yang lebat itu telah menghapuskan tanah yang tipis (yang menutupi batu itu), lalu terdedahlah batu itu dengan segala kekerasan dan kepejalannya. Ia tidak pernah menumbuhkan apa-apa tanaman dan tidak pernah menghasilkan apa-apa buah.

Demikianlah juga hati orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kerana riak atau menunjuk-nunjuk kepada manusia tidak pernah menghasilkan kebajikan dan tidak pernah diberi pahala.”

Laman Berikutnya »