April 2008


“Bagi setiap penyakit itu ada ubatnya.”

Solat tahajjud ternyata tidak hanya membuat seseorang yang melakukannya mendapat tempat (maqam) terpuji disisi Allah tapi juga sangat penting bagi dunia perubatan dan kedoktoran. Munurut hasil peneliian Dr. Mohammad Soleh, dosen IAIN Surabaya, salah satu solat sunnah itu dapat membebaskan seseorang daripada serangan kanser.

Tidak percaya? “Cubalah anda rajin-rajin solat tahajjud. Jika anda melakukannya secara rutin, benar, khusyuk, dan ikhlas nescaya anda terbebas daripada infeksi dan kanser”, ucap soleh. Ayah dua anak itu bukan “tukang obat” jalanan. Dia melontarkan pernyataannya itu dalam desertasinya yang bejudul “Pengaruh Solat Tahajjud terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan tubuh Imonologi”. Dengan desertasi itu, Soleh berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kedoktoran pada Program Pasca Sarjana Universitas Surabaya, yang dipertahankannya. Selama ini, menurut Soleh, tahajjud di nilai hanya merupakan ibadah solat tambahan atau solat sunnah. Padahal jika dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, secara medis solat itu menumbuhkan respons ketahanan tubuh (imonologi) khususnya pada imonoglobin M,G,A dan limposit-nya yang berupa persepsi dan motivasi posetif, serta dapat mengefektifkan kemampuan individu untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Solat tahajjud yang dimaksudkan Soleh bukan sekadar menggugurkan status solat yang muakkadah (Sunnah mendekati wajid). Ia menitikberatkan pada sisi rutinitas solat, ketetapan gerakan, kekusyukkan, dan keikhlasan. Selama ini kata dia, ulama melihat masalah ikhlas ini sebagai persoalan mental psikis.

Namun sebetulnya soal ini dapat di buktikan dengan teknologi kedoktoran. Ikhlas yang selama ini di pandang sebagai miseri, dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui sekrasi hormon kortisol. Parameternya, lanjut Soleh, bisa di ukur dengan kondisi tubuh. Pada kondisi normal, jumlah hormon kortisol pada pagi hari normalnya antara 38-690 nml/liter. Sedang pada malam hari atau pada selepas jam 12.00 malam normalnya antara 69-345nml/liter. “Kalau jumlah hormon kortisolnya normal, bisa diindikasikan orang itu tidak ikhlas kerana tertekan. Begitu sebaliknya”. Ujarnya seraya menegaskan temuannya ini yang mambantah paradigma lama yang menganggap pelajaran agama islam semata-mata dogma atau dogtrin.

Soleh mendasarkan temuannya itu melalui satu penelitian terhadap 41 responden sisa SMU Luqman Hakim Pondok Persantren Hidayatullah, Surabaya . Drp 41 siswa itu, hanya 23 yang sanggup bertahan melakukan solat tahajjud selama sebulan penuh. Setelah di uji lagi, tingal 19 siswa yang bertahan solat tahajjud selama 2 bulan. Solat di mulai pukul 2.00-3.30 pagi sebanyak 11 rakaat, masing-masing 2 rakaat 4 kali salam dan tiga rakaat witir. Selanjutnya, hormon kortisol mereka di ukur di tiga laboratium di Surabaya (paramita, Prodia dan klinika). Hasilnya ditemukan bahwa kondsi tubuh seseorang yang rajin bertahajjud secara ikhlas berbeda jauh dengan orang yang tidak melakukan tahajjud. Mereka yang rajin dan ikhlas bertahajjud memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan individual untuk menghadapi masalah-masalah yang di hadapi dengan stabil. “Jadi solat tahajjud selain bernilai ibadah, juga sekaligus sarat dengan muatan psikologis yang dapat mempengaruhi kontrol kognisi. Dengan cara memperbaiki persersi dan motivasi positif dan coping yang efektif, emosi yang positif dapat meghindarkan seseorang dari strees,” Nah, menurut Soleh, orang yang strees(tekanan) itu biasanya retan sekali terhadap penyakit kanser dan infeksi. Dengan solat tahajjud yang di lakukan secara rutin dan di sertai perasaan ikhlas serta tidak terpaksa, seseorang akan memiliki responimun yang baik, yang kemungkinan besar akan terhindar drp penyakit infeksi dan kanser. Dan, berdasarkan hitungan teknik medis menunjukkan solat tahajjud yang dilakukan seperi itu membuat orang mempunyai ketahanan tubuh yang baik

“Maka dirikanlah Solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah”: (Al-Kautsar: 2) Sebuah buki bahawa keterbatasan otak manusia tidak mampu mengetahui semua rahsia atas rahmat, nikmat, anugerah yang di berikan oleh ALLAH kepadanya. Haruskan kita menunggu untuk masuk ke akal kita?”

Allah mengetahui tahap keikhlasan kita

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Sheikh Sya’rawi berkata: “Mereka yang seperti batu yang licin yang ada padanya debu kemudian datangnya hujan tanpa meninggalkan sebarang bekas merupakan sifat-sifat bagi siapa yang dikehendaki dengan infak secara riak kepada manusia. Lantas Allah membatalkan balasan untuk mereka dan tidak mentaufikkan ke arah kebaikan dan pahala. “Seterusnya Allah menyebut yang berlawanan dengan sifat di atas iaitu mereka yang menafkahkan semata-mata kepada Allah SWT”.

Firman Allah SWT, Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi.

Sayyid Qutub berkata: “Ia menginfakkan harta kerana keyakinannya yang teguh kepada kebajikan, kerana kesedaran yang lahir dari keimanannya dan kerana keimanannya yang bertunjang dengan mendalam di dalam hati nuraninya.

“Jika hati yang keras ditutup dengan tabir riak itu dilambangkan dengan batu licin yang keras yang ditutupi tanah, maka hati yang mukmin itu dilambangkan dengan sebuah kebun yang subur yang mempunyai tanah yang dalam, dibandingkan dengan segenggam tanah di atas batu yang keras tadi, sebuah kebun yang terletak di atas sebuah dataran yang tinggi dibandingkan dengan segenggam tanah di atas batu keras yang licin tadi.

“Ini menjadikan pemandangan itu mempunyai bentuk-bentuk yang selaras. Apabila kebun ini ditimpa hujan lebat, maka ia tidak menghakiskan tanahnya yang subur sebagaimana ia menghakiskan tanah yang tipis di atas batu yang pejal itu. Malah ia menghidupkan tanam-tanamannya dan menyuburkan serta membanyakkan hasilnya”.

Firman Allah SWT: Yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya berlipat ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai).

Al-Nasafi berkata: “Allah SWT umpamakan hal mereka dengan kebun yang disirami air dan nafkah yang banyak dan sedikit dengan hujan yang banyak sebagaimana setiap satu daripada hujan boleh menggandakan hasil tanam begitu juga nafkah mereka yang banyak dan yang sedikit selepas daripada dituntut dengannya keredaan Allah akan bertambah dan baik kesudahannya”.

Melipat ganda ,Sayyid Qutub berkata: “Air hujan itu menghidupkan pokok di kebun itu sebagaimana sedekah menghidupkan hati yang mukmin lalu ia menjadi bersih dan bertambah kuat hubungannya dengan Allah, dan hartanya juga turut bersih dan Allah melipat gandakan balasannya seberapa banyak yang ia sukai, dan seterusnya kehidupan kelompok muslimin juga turut menjadi bersih, baik dan berkembang subur dengan sebab infak itu”.

Beliau menambah: “Yakni jika tidak ada hujan yang lebat, maka hujan gerimis yang sedikit cukup untuk tanah kebun yang subur itu. Itulah satu adegan yang sempurna yang memaparkan pemandangan- pemandangan yang bertentangan dan dengan perincian-perincian yang tersusun rapi. Ia dibentangkan dengan cara keselarasan yang melemahkan manusia.

“Ia melambangkan setiap perasaan di dalam hati dan setiap fikiran dengan pemandangan-pemandangan yang jelas. Ia menggambarkan perasaan-perasaan dan pergerakan-pergerakan jiwa dengan keadaan dan pemandangan- pemandangan fizikal yang setanding dengannya. Ia menyarankan ke dalam hati supaya memilih jalan yang betul dengan cara mudah yang terbaik”.

Firman Allah SWT: Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.

Al-Nasafi berkata: “Allah melihat segala amalanmu sama ada banyak atau sedikit serta mengetahui niatmu sama ada riak atau ikhlas.

“Oleh sebab dengan ini dari satu aspek yang menjadi tontonan mata kasar dan mata hati dan segala yang disebut di dalamnya juga dikembalikan kepada Allah Yang Maha Melihat dan Mengetahui segala apa yang ada di sebalik segala yang nyata”.

Firman Allah SWT: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan.

Al-Maghari berkata: “Telah berlangsung sunah al-Quran bahawa menyebut kemuliaan dengan buah dan pohon kurma dengan buahnya kerana setiap sesuatu dari pohon kurma semuanya memberi manfaat kepada kehidupan manusia sama ada daunnya, batangnya, mayangnya, pelepahnya yang boleh digunakan kesemuanya”.

Sayyid Qutub berkata: “Ia sebuah kebun yang teduh, rimbun, subur dan berbuah. Demikianlah juga sifat sedekah dan kesan-kesannya dan beginilah keadaannya dalam hidup si pemberi, dalam hidup si penerima dan dalam hidup masyarakat manusia.

“Demikianlah juga sedekah itu mempunyai roh, bayang yang teduh, kebajikan dan keberkatan, mempunyai makanan dan minuman dan mempunyai kebersihan, kesuburan dan pertambahan.

“Siapakah yang ingin mempunyai kebun atau kebajikan yang seperti ini kemudian ia melepaskan (ribut) perbuatan yang membangkit- bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati dan memusnahkan kebajikan itu sebagaimana kebun dimusnahkan oleh ribut yang kencang yang mengandungi api.

“Bilakah kebun itu dimusnahkan? Ia dimusnahkan pada waktu tuannya berada dalam keadaan yang paling lemah untuk menyelamatkannya dan paling berkehendak kepada bayang-bayang yang teduh dan hasilnya yang baik”.

Firman Allah SWT: Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.

Ibnu Jauzi berkata, ayat ini menggambarkan perumpamaan Allah dengan sebab kerugian ketika ditarik nikmat ketika keperluan yang amat mendesak.

Orang yang dimaksudkan ini terdapat tiga pandangan ulama:

Pertama: Bahawa ia diumpamakan yang disudahi kehidupannya dengan amalan yang tidak baik seperti kata Ibnu Abbas.

Kedua: Bahawa ia diumpamakan seperti orang yang cuai pada ketaatan kepada Allah sehingga mati. Inilah pendapat Mujahid.

Ketiga: Ia diumpamakan seperti orang yang riak dalam nafkah yang terputus manfaatnya ketika ia amat perlu. Inilah pendapat As-Suddi.

Firman Allah SWT: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.

Ibnu Kathir berkata: “Supaya kamu mengambil iktibar dan memahami segala perumpamaan dan makna dan kamu menurunkannya mengikut apa yang dikehendakinya”.

Iktibar Ayat:lPerumpamaan untuk mendekatkan kefahaman.

lInfak kerana Allah mendapat ganjaran yang besar.

lMengisbatkan sifat Allah yang Maha Melihat.

Lihat saiz bumi berbanding planet Marikh, mercury dan pluto. Bumi lebih besar sedikit saja berbanding Venus.

Ini pula kedudukan saiz bumi berbanding Planet Uranus dan Neptune. Kemudian lihat pula planet Jupiter dan Saturn.

Ini pula saiz matahari berbanding planet2 lain termasukla bumi kita yang tercinta. Harap2 nampak yang mana satu Bumi…

Ha, ini pula planet Archurus, lebih besar daripada Pollux, lebih besar daripada Sirlus dan jauuuuuuuuuh lebih besar daripada matahari!!!

Mana bumi?

Yang terakhir ni gambar Antares, bintang yang paling menyinar dan bercahaya di angkasaraya. Di sebelahnya Betelgeuse. saiz matahari sudah terlalu kecil untuk dilihat. Apatah lagi bumi tempat kediaman kita!!!

KESIMPULAN

Itulah penciptaan ALLAH Yang Maha Mencipta, Maha Besar, Maha segala-galanya. Ia juga mengajar kita bahawa betapa kerdilnya manusia di sisi Allah. Maha Hebatnya Ciptaan Allah jalla jalaalah.

Dengan “charter” yang d anugerahkan oleh Raja Inggeris pada Syarikat India Timur membolehkan kompeni tersebut menyerang dan menjajah negara-negara lain atas nama Ratu atau Raja England . Penaklukan yang mereka lakukan bukan sahaja bertujuan untuk memonopoli perdagangan dunia tetapi untuk memperkayakan diri dan negara.Tujuan yang paling utama ialah untuk meneruskan agenda Knight Templer (kini di kenali dengan Zionis atau Freemason) yang tewas di tangan Salahuddin Al Ayubi. Islam yang dilihat mampu menghalang agenda penguasaan dunia oleh puak zionis yang bersifat sifat tamak maka “preamtive plan” dilakukan dan negara-negara islam yang lemah dan kecil dijadikan keutamaan untuk diserang dan ditakluki terutama yang berada di bawah pengaruh kerajaan Islam Turki. Richard “The Lion Heart” iaitu Raja England yang juga merupakan “Knight Templer” bernasib baik kerana tidak meneruskan tentangan tidak seperti “Knight Templer” yang lain termasuk ketua mereka yang menerima hukuman mati oleh Salahuddin Al Ayubi. Mereka dihukum pancung kerana didapati berperang bukan atas dasar agama tetapi untuk kepentingan diri dan kumpulan serta berlaku zalim pada penduduk Jerusalem yang majmuk. Ekoran dari itu kesedaran mulai menjengah golongan Di Raja Eropah dan dikalangan anggota gereja serta dengan penglibatan Pope maka penyiasatan telah dilakukan terhadap knight templer yang pulang dari Jerusalem. Pengkhianatan dan penyelewengan golongan knight templer mula terbongkar melalui inkues yang dilakukan dan mereka akhirnya mengaku menyembah Iblis ( kini dalam kitab injil versi King James di gelar malaikat bintang pagi ). Setelah ratusan tahun menjarah dan merompak khazanah jerusalem serta negeri-negeri berhampiran dan menerima hukuman mati dari Kerajaan Perancis dengan fatwa Pope maka ramai golongan Knight Templer yang terselamat bertebaran melarikan diri dan mulai membina empayar perdagangan dan kewangan dari hasil penjarahan hingga akhirnya berjaya mempengaruhi golongan istana di seluruh Eropah. Sistem kewangan riba yang memang menjadi kepakaran Zionis Yahudi dijadikan etika hingga kebanyakan negara di Eropah yang dikucar-kacirkan oleh golongan knight templer terpaksa menerima tawaran pinjaman dari mereka untuk memulihkan kewangan negara. Pengaruh dari faedah pinjaman yang begitu mencengkam maka knight templer berupaya untuk menyusup kedalam kerajaan perancis hingga mengheret negara itu ke dalam revolusi perancis yang kita kenali. Melalui Revolusi Perancis yang mereka berperanan mencetuskannya maka dendam mereka akhirnya terlaksana dengan seluruh keluarga bangsawan perancis serta golongan paderi di hukum pancung dengan Gilotin. Islam yang didendami hasil pengusiran mereka oleh Salahuddin Al Ayubi menjadi sasaran terpendam dalam rencana terakhir mereka.
Bertakhta atas pengaruh Knight Templer yang kini di kenali dengan nama Zionis, kerajaan England mula merasai bertanggung jawab untuk meneruskan kebanyakan agenda penjajahan untuk memperkuatkan Empayar British yang telah melahirkan Republik Freemason pertama iaitu Amerika Syarikat. Bagi mengatasi masaalah logistik serta perbelanjaan dan pemberontakan oleh warga tempatan yang rumit untuk di tangani maka kemerdekaan terpaksa juga diberi. Sebelum kemerdekaan negara jajahan diserahkan maka perlu ada agenda halus dan mereka berjaya menyemai benih yang kemudiannya hidup dan subur sebagai satu jaminan dari kemerdekaan yang terpaksa mereka anugerahkan. Mereka tidak mahu agenda zionis mereka tersekat separuh jalan dan dengan kepakaran minda yahudi yang mahir mengenai sosio budaya dan tradisi masyarakat dunia agenda “divide and rule” di semai di Tanah Melayu dengan membawa masuk terlalu ramai pendatang-pendatang asing untuk menyekat penguasaan total bangsa melayu islam jika diberi kemerdekaan yang telah ditindas dan tertekan selama beratus tahun dijajah.
Dengan sisa-sisa pengaruh atau doktrin yang menular dalam masyarakat dan pentadbiran juga benih benih perkauman yang mula berpengaruh maka negara seperti malaysia terpaksa menelan tawaran yang telah sedia ada. Kebijaksanaan untuk bersatu dan bertoleransi perlu ada yang bakal menentukan nasib kemerdekaan negara yang mereka anugerahkan. Kebanyakan negara yang merdeka hanya mampu untuk merdeka dari segi zahir tetapi lemah dan mudah dikotak katikkan dari bangun untuk bersaing dengan kekuatan yang miliki oleh zionis barat. Sebuah Empayar Islam Melayu seperti Melaka tidak boleh dibangkitkan kembali dan mereka telah berjaya mengimpot dan memaksakan ke dalam Negeri Tanah Melayu dengan potensi-potensi masaalah yang bakal melumpuhkannya untuk bangun kembali.

Rujukan dari laman2 Freemason dan Anti Freemason.
.

Persoalan dan permasaalahan yang timbul……

Kini sebagai sebuah negara yang majmuk mahu atau tidak orang-orang melayu perlu ada jati diri untuk meneruskan kemandirian mereka serta membina kerangka susun atur bangsa untuk generasi penerus. Segala yang telah berlaku merupakan sejarah yang harus dikenang dan dijadikan pengajaran agar melayu terus berusaha dengan lebih gigih bagi mengembalikan maruah dan ketuanan mereka. Ketuanan di sini bukan bermaksud untuk menindas atau menafikan hak bangsa lain yang turut berjasa dalam waktu getir diakhir era pemerintahan Inggeris dan penaklukan jepun.
Menafikan ketuanan bangsa melayu oleh mereka yang tidak bertanggungjawab seolah-olah menafikan kewujudan bangsa melayu selama beribu tahun membina tamadun mereka sendiri di bumi ini yang kemudiannya telah dihancurkan oleh penjajah barat berulang kali. Di mana lagi melayu yang ujud di negara ini untuk berbangga akan asal usul mereka yang lebih dahulu mendiami tanah ini dan berakar umbi membentuk satu tamadun dan satu bangsa yang melakar sejarah tersendiri. Segala kekecewaan dan kerosakan akibat penyelewengan yang dilakukan pemimpin-pemimpin melayu yang leka dan hanyut dengan kuasa dan keseronokan perlu diketepikan kerana apa yang telah berlaku terbit dari kesilapan dan kelalaian kita semua dalam membiarkan segalanya berlaku.
Andainya umat melayu telah benar-benar sanggup untuk berada pada satu pembaharuan yang menggamit mereka ke pentas kebebasan, keadilan dan kesamaan bagi semua kaum di bumi melayu ini maka melayu tersebut perlu untuk cerminkan diri dahulu dan mengukur kemampuan mereka. Andainya keyakinan atas kemampuan mereka menyebabkan pilihan ini di buat maka teruskanlah kerana melayu bukan bangsa yang benar-benar lemah seperti yang digembar-gemburkan dari sejarah putar-belit oleh sarjana-sarjana zionis yang memang menginginkan bangsa melayu akhirnya lesu kerana mempercayainya.

Apabila menyebut tentang pengkhianatan memang benar melayu telah dikhianati oleh bangsa sendiri dan sejarah kerajaan Melaka sebagai contohnya. Tentang kemampuan untuk bersaing memang ada melayu yang mampu bersaing tetapi tidak seberapa peratusannya dan mereka ini memang bertuah kerana mampu untuk awal sedar dan bersaing tetapi secara umumnya bagaimana? Begitu indah bunyinya untuk satu pembaharuan yang diterima ramai, tetapi adakah pembaharuan tersebut berupaya untuk berjalan seiring dengan niat dan ikrar yang dilafaz ketika ghairah meneguk minuman dalam bejana politik pilihanraya? Dalam dunia yang semakin serba mencabar dan rumit dan senario manusia umumnya yang ramai hanya mementingkan diri dan keluarga untuk “survival” adakah sifat insan murni yang diangan-angankan itu mampu menghiasi jiwa-jiwa majmuk di negara yang seakan telah punah ekonominya.
Ini belum lagi dibicarakan mengenai kepercayaan dan ketaksuban sesuatu penganut mengenai agamanya. Nyata dan jelas masing-masing agama terdapat banyak pertentangan mengenai asas kepercayaan mereka iaitu tentang ketuhanan. Memang ada beberapa persamaan tetapi bertentangan pada akidah dan konsep kesucian mampu mencetus konflik yang lebih rumit andainya masing-masing hanya sekadar bersetuju hanya untuk satu tujuan iaitu merealisasikan satu perubahan kuasa untuk memerintah. Jangan kerana ghairah merayakan satu kemusnahan yang diharapkan kita lupa untuk memulakan pembinaan insan dalam diri hingga masa-masa yang mendatang bakal menghalakan kita pada satu kemusnahan yang lebih besar dan kemusnahan itu akan melibatkan keseluruhannya. Bercakaran sesama sendiri tanpa kesudahan dan menganggu-gugat perjalanan kerajaan sama ada kerajaan yang memerintah negara atau kerajaan negeri yang ditadbir pembangkang tidak akan memperkuatkan atau menstabilkan negara untuk kebaikan.
Dunia kini berhadapan dengan pelbagai krisis yang rumit yang belum pernah berlaku sewaktu dekad-dekad lampau. Krisis pemakanan bakal menular ke setiap pelosok dunia dan sistem kewangan yang dimonopoli zionis telah berjaya menghancurkan kestabilan USD yang sengaja dilakukan bagi mengikis nilai kewangan negara-negara yang bergantung dengannya. Kenaikan harga minyak yang mencatat rekod baru dalam 6 hari berturut-turut sudah tentu melemahkan instituisi kewangan negara-negara yang kecil ekonominya. Kita tidak tahu apakah langkah yang akan diambil oleh Amerika Syarikat bagi menangani keruntuhan ekonomi mereka dan apakah seperti yang sudah-sudah mereka akan merealisasikan satu lagi serangan ke atas sebuah negara lain untuk mengalih isu sebenar yang mereka sedang hadapi. Kiranya berlaku satu lagi serangan maka keadaan dunia akan lebih parah lagi.

Agenda zionis menakluk dunia dan kita lihat disisi kita dan ianya bermula dengan bendera ini.

Imej ( kemegahan Knight Templer) bendera pihak yang menjajah dan menjarah hasil bumi dan maruah Tanah Melayu iaitu Syarikat India Timur.

From 1707 to approximately 1800, Wilson shows the Honourable East India Company ensign with the British Union flag.

Ikuti kenyataan mengenai Sejarah Bendera Malaysia atau Jalur Gemilang. Bermula denga satu peraduan mencipta ………

Flag Proposals 1949
Document, BT 11/4189, in the Public Record Office at Kew explains some of the thinking behind the design of the Malaysian Flag.
Federation of Malaya Order No.61 of 1949 announced that a committee had been set up to make recommendations for the design of a Federation Flag. A competition was organised with the suggestion that, in any design submitted, the flag should be simple, and have not more than four colours, which might perhaps be yellow, red, white and blue, the colours most frequently used in the flags of the nine states and two settlements of the federation. Suitable symbols would include the kris (a Malayan sword), tiger, and crescent.A total of 373 entries were received. The committee chose three to put before the Legislative Council:

(Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera Malaysia)
image by Eugene Ipavec, 7 September 2007

In the centre of a blue flag, two crossed red kris, surrounded by a circle of eleven white five pointed stars. (Crossed kris can be seen behind the anchor on the Malaysian naval ensign).
Explanation. Colours; red was found on six state/settlement flags, white on five, and blue on three, and all were colours of the Union Jack. Eleven stars of equal size, equally spaced, represented the states/settlements in no particular order, and each of equal importance. Kris was of great antiquity and peculiar to the Malayan archipelago, thus identifying the flag with Malaya.


( Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera Malaysia)

image by Eugene Ipavec, 7 September 2007

Similar to the first proposal, but with the stars arranged in two concentric circles, one of six stars, outside one of five stars.
Explanation. The same as first proposal, with the inner circle of stars representing the Unfederated Malay States and the outer circle the four Federated States and two Settlements.

( Contoh lakaran yang memasuki pertandingan akhir mencipta bendera
Malaysia)

image by Eugene Ipavec,

Six blue and five white horizontal stripes. A red canton half the length of the flag resting on top of the white stripe second from the bottom. A yellow five point star, oriented with one point in the six o’clock position, in the centre of the canton, and a yellow crescent, arranged like a C, between the star and the hoist.

same as the third proposal, but with crossed kris instead of the crescent and star.

Berlaku ubah suaian beberapa kali kerana tidak diperkenankan oleh Raja Inggeris


The newspaper Malay Mail published the designs and organised a poll. 42 percent favoured the third proposal, 27 percent wanted the fourth, with kris instead of the crescent and star, and 25 percent wanted a Union Jack included.
On 6 March 1950 the Federal Legislative Council decided that none of the designs were acceptable, and asked for a revised design that would be considered on 19 April. At this meeting the Council approved a
revised version of (3) in which, the blue stripes were replaced by red stripes, the red canton was replaced by a blue canton, and the five point star was replaced by an eleven point star.

Hakikatnya siapa sebenarnya pemenang peraduan mencipta bendera tersebut?

Akhirnya dengan persetujuan dari Raja Inggeris rupanya jadi begini!

Setelah diubahsuai beberapa kali, rekabentuk tersebut telah teliti pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 23 Februari 1950.
Rekabentuk bendera tersebut telah mendapat kelulusan Raja George VI pada 19 Mei 1950….

Ini pula bendera Amerika Syarikat atau dikenali dengan First Republik Of Freemason ( rujuk pada perlembagaan dan bahan-bahan sejarah yang terukir di statue of liberty serta bangunan-bangunan bersejarah mereka).


Ada sebuah kisah tentang cinta yang sebenar-benar cinta yang dicontohkan Allah melalui kehidupan Rasul-Nya.
Pagi itu, walaupun langit telah mulai menguning, burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbatas me mberikan kutbah,
“Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, Al Qur’an dan sunnahku.
Barang siapa mencintai sunnahku, bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku, akan masuk syurga bersama-sama aku.”
Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang dan penuh minat menatap sahabatnya satu persatu.
Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca, Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba.
“Rasulullah akan meninggalkan kita semua,”keluh hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu, hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia.Tanda- tanda itu semakin kuat, tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar.
Disaat itu, kalau mampu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya.
Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya.  Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk, “Maafkanlah, ayahku sedang demam,” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu.
Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya,” Tutur Fatimah lembut.
Lalu, Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. “Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut,” kata Rasulullah,
Fatimah pun menahan ledakkan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tidak ikut sama menyertainya. Kemudian panggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini.
“Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” Tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. “Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu, ” kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan.
“Engkau tidak senang mendengar khabar ini?” Tanya Jibril lagi.
“Khabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak?”  “Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya,” kata Jibril.
Detik-detik semakin dekat, saatnya Izrail melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. “Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini.” Perlahan Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka.
“Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril?” Tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu.”Siapakah yang sanggup, melihat kekasih Allah direnggut ajal,” kata Jibril.
Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik, kerana sakit yang tidak tertahankan lagi.
“Ya Allah, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku.”Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, Ali segera mendekatkan telinganya.
“Uushiikum bis shalati, wa maa malakat aimanuku, peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan.
“Ummatii, ummatii, ummatiii?” – “Umatku, umatku, umatku” Dan, berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi.
Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Kirimkan kepada sahabat-sahabat muslim lainnya agar timbul kesedaran untuk mencintai Allah dan RasulNya, seperti Allah dan Rasulnya mencintai kita. Kerana sesungguhnya selain daripada itu hanyalah fana belaka.

Amin…

“Ada 3 perkara yang jika seseorang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu bila Allah dan RasulNya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, serta benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadaNya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka.” (muttafaq ‘alaih)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan segenap manusia.”
(muttafaq ‘alaih)

Wajib bagi setiap mukmin untuk lebih mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam daripada mencintai dirinya sendiri. “Bahwasanya Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, tidaklah sempurna iman salah seorang diantara kalian, sehingga aku leih engkau cintai daripada dirimu sendiri! Lalu Umar berkata kepada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sesungguhnya engkau (Wahai Rasulullah) kini menjadi orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri.” Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sekarang (telah benar engkau) wahai Umar!” (HR. AL-Bukhari)

Riak hapus pahala sedekah

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

SYEIKH Sya’rawi berkata: “Allah SWT telah mengehadkan perkara dalam ayat ini berkenaan dengan ucapan dan hal yang baik.”Firman Allah Taala: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekah mu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun daripada apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (al-Baqarah: 263-264)

Firman Allah SWT: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Al-Maghari berkata: “Iaitu percakapan yang baik dan menjawab dengan baik di samping menolak daripada meminta-minta kepada manusia. Begitu juga melakukan kebaikan dengan bersedekah tetapi mempunyai kejian dan hinaan kepada penerimanya boleh membawa kepada tidak baik. Sebaliknya hanya percakapan yang baik jauh lebih baik dari sedekah tersebut. Ayat ini juga seolah-olah menunjukkan kelebihan umat ini yang diasaskan atas dasar tolong-menolong.”

Sayyid Qutub berkata: “Di sini Allah menjelaskan bahawa sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakiti hati itu adalah tidak diperlukan, malah lebih baik dari sedekah yang seperti ini ialah kata-kata yang baik dan perasaan yang memberi kemaafan, iaitu kata-kata yang baik yang boleh mengubati hati yang luka dan memenuhkannya dengan rasa kerelaan dan kegembiraan, dan pemberi kemaafan yang dapat mencuci perasaan dendam di dalam hati dan menggantikannya dengan perasaan persaudaraan dan setiakawan. Perkataan yang baik dan pemberi kemaafan dalam keadaan seperti ini kedua-duanya dapat melaksanakan tugas utama sedekah iaitu membersihkan jiwa dan menjinakkan hati.”

Firman Allah SWT: Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

Al-Nasafi berkata: “Dengan menangguhkan hukuman dan ia merupakan janji yang tegas terhadap yang tidak ikhlas dan mengungkit-ungkit dalam bersedekah.”

Sayyid Qutub berkata: “Yakni Allah Maha Kaya daripada sedekah yang menyakitkan hati. Maha Sabar, iaitu Allah mengurniakan rezeki kepada para hamba-Nya, tetapi mereka tidak bersyukur. Namun demikian, Allah tidak bertindak segera menghukumkan mereka dan tidak mengambil daya utama menyeksakan mereka. Allah lah yang mengurniakan segala-galanya kepada mereka dan Dialah yang mengurniakan kewujudan kepada diri mereka sebelum mengurniakan sesuatu yang lain kepada mereka.

Oleh sebab itu manusia hendaklah belajar daripada kesabaran Allah SWT terhadap mereka. Oleh itu mereka seharusnya jangan gopoh melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati dan menunjukkan kemarahan kepada orang yang mereka telah berikan sebahagian daripada rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka apabila orang-orang ini menunjukkan kelakuan yang tidak menyenangkan mereka atau tidak berterima kasih kepada mereka.

Al-Quran sentiasa mengingatkan manusia dengan sifat-sifat Allah SWT supaya mereka mengambil adab sopan mereka dari sifat-sifat itu sekadar yang terdaya oleh mereka. Peradaban seseorang Muslim juga sentiasa melihat (dan mencari contoh) pada sifat-sifat Allah. Dia berusaha mendaki anak-anak tangganya hingga berjaya mencapai sebahagian daripadanya yang telah ditentukan kepadanya mengikut kemampuan tabiatnya.

Apabila keterharuan perasaan batin telah mencapai matlamatnya setelah ditayangkan pemandangan tanaman yang subur dan memberi hasil itu sebagai contoh perbandingan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah tanpa diiringi dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakiti hati, dan setelah diperingatkan bahawa Allah itu Maha Kaya dari sedekah-sedekah yang menyakiti hati dan bahawa Dialah Pengurnia rezeki (yang sabar) dan tidak cepat marah dan menghukum, maka al-Quran tujukan perintahnya kepada orang-orang yang beriman supaya mereka jangan menghapuskan pahala sedekah mereka dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakiti hati itu.

Ia melukiskan satu pemandangan yang menarik atau dua pemandangan yang menarik yang selari dengan pemandangan yang pertama, iaitu pemandangan tanaman dan hasilnya yang subur. Kedua-dua pemandangan itu menggambarkan sifat infak yang ikhlas kepada Allah dan sifat infak yang bercampur dengan perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian dan perkataan yang menyakitkan hati mengikut cara penggambaran yang seni di dalam al-Quran, di mana sesuatu konsep itu ditayangkan dalam bentuk gambaran dan kesannya ditayangkan dalam bentuk harakat dan seluruh keadaan itu ditayangkan dalam bentuk pemandangan yang tersergam di dalam daya khayal.

Firman Allah SWT: Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Sayyid Qutub berkata: “Yakni dia belum merasa kelembutan dan kemanisan iman, tetapi dia menutup kekerasan hatinya dengan selimut riak. Hati yang keras yang ditutup dengan selimut riak ini dilambangkan dengan batu licin.”

Firman Allah SWT: “Batu licin yang di atasnya ada tanah.”

Perumpamaan ini seperti kata Ibnu Jauzi: “Memberi makna tiada sesuatu pun yang kekal bagi orang yang menunjuk-nunjuk dalam nafkahnya. Bahkan dia tidak mendapat pahala apa-apa pun daripada sedekahnya.”

Sayyid Qutub berkata: “Iaitu batu yang tidak boleh ditanam dengan apa-apa tanaman dan keras tidak lembut. Ia ditutupi tanah yang tipis yang melindungi kekerasannya daripada penglihatan mata sebagaimana riak melindungi kekerasan hati yang kosong daripada iman.”

Firman Allah SWT: Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah).

Sayyid Qutub berkata: “Yakni air hujan yang lebat itu telah menghapuskan tanah yang tipis (yang menutupi batu itu), lalu terdedahlah batu itu dengan segala kekerasan dan kepejalannya. Ia tidak pernah menumbuhkan apa-apa tanaman dan tidak pernah menghasilkan apa-apa buah.

Demikianlah juga hati orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kerana riak atau menunjuk-nunjuk kepada manusia tidak pernah menghasilkan kebajikan dan tidak pernah diberi pahala.”

Ungkit pemberian sifat yang dibenci

AL-IMAM Al-Nasafi berkata: “Allah membuktikan kekuasaan-Nya dalam menghidupkan yang mati seterusnya Allah menggesa supaya menginfak pada jalan Allah kerana pahalanya yang amat besar.”

Firman Allah Taala: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (al-Baqarah: 261-262)

Sayyid Qutub berkata: “Perlembagaan Islam tidak dimulai dengan menyebut kewajipan dan tugas, tetapi ia dimulakan dengan pemberangsangan dan penjinakan hati. Ia memberangsangkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang hidup di dalam diri manusia seluruhnya.

“Ia memaparkan satu gambaran daripada gambaran-gambaran hidup yang segar, subur dan memberi hasil, iaitu gambaran satu tanaman yang merupakan hadiah bumi dan pemberian Allah, tanaman yang memberi berganda-ganda lebih banyak daripada apa yang diambil olehnya dan tanaman yang hasilnya berganda-ganda lebih banyak daripada benihnya. Ia memaparkan gambaran yang menarik itu sebagai perbandingan bagi mereka yang menginfakkan harta mereka untuk sabilillah.”

Firman Allah SWT: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji.

Ibnu Jauzi berkata: “Yang dikehendaki dengan jalan Allah di sini ada dua pendapat:

* Pertama: Jihad

* Kedua: Semua pintu kebajikan dan kebaikan.

Sayyid Qutub berkata: “Pengertian secara mental bagi ayat ini berakhir dengan satu kiraan hisab yang menggandakan sebutir benih dengan tujuh ratus biji buah, tetapi (pengertian yang disampaikan oleh) pemandangan fizikal yang hidup yang dipaparkan oleh ayat ini adalah lebih luas dan lebih indah daripada pengertian ini lagi. Ia lebih membangkitkan perasaan dan lebih memberi kesan kepada hati nurani.

Itulah pemandangan hidup yang subur, pemandangan alam yang hidup, pemandangan tanaman yang memberi hasil. Kemudian itulah pemandangan yang menarik di alam tumbuhan- tumbuhan, iaitu pemandangan sebatang pokok gandum membawa tujuh tangkai buah dan pemandangan setangkai gandum yang mengandungi seratus biji.

Dalam angkatan hidupan tanaman yang subur dan memberi hasil itu al-Quran mengajak hati nurani manusia berkorban dan memberi, kerana (pada hakikatnya) dia tidak memberi, tetapi mengambil dan dia tidak kurang tetapi bertambah.

Kemudian gelombang pemberian dan kesuburan meneruskan perjalanannya dan menambahkan lagi perasaan ingin memberi yang dirangsangkan oleh pemandangan tanaman yang banyak memberi hasil itu. Sesungguhnya Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, iaitu ganjaran yang berlipat ganda yang tidak terhingga dan terkira.

Menyebut-nyebut

Firman Allah SWT: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Sayyid Qutub berkata: “Perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian itu adalah satu sifat yang amat dibenci dan satu perasaan yang hina dan rendah. Seseorang itu tidak akan membangkitkan pemberiannya melainkan kerana ingin menunjukkan kelebihannya yang palsu atau kerana ingin menghinakan penerimaannya atau kerana ingin menarik perhatian orang ramai.

Di sini jelaslah bahawa tujuan pemberiannya ialah kerana manusia, bukannya kerana Allah. Seluruh perasaan yang buruk ini tidak timbul di dalam hati yang baik dan tidak terlintas di dalam hati yang mukmin.

Oleh sebab itulah perbuatan membangkit-bangkitkan pemberian itu, mengubahkan sedekah menjadi pemberian yang mendatangkan kemudaratan sama ada pemberi atau kepada pemberi.

Ia mendatangkan kemudaratan kepada pemberi kerana ia menimbulkan di dalam hatinya perasaan sombong dan takbur dan kerana ia ingin melihat penerimanya hina dina di sisi-Nya dan kerana ia mengisi di dalam hatinya sikap bermuka-muka, menunjuk- nunjuk dan jauh daripada Allah.

Ia mendatangkan mudarat kepada penerima kerana ia menimbulkan di dalam hatinya perasaan kalah dan tewas dan mencetuskan reaksi dendam dan membalas dendam. Islam tidak mahu infak itu dilakukan semata-mata untuk tujuan menutup kejahatan, mengisi perut dan memenuhi keperluan.

Tidak! Sekali-kali tidak! Malah Islam mahu infak itu dilakukan untuk tujuan membersihkan akhlak dan hati pihak pemberi, iaitu merangsangkan perasaan kemanusiaannya dan pertalian dengan saudaranya yang miskin kerana Allah dan kerana kemanusiaan.

Ia juga mengingatkannya terhadap nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya dan terhadap janjinya dengan Allah dalam menggunakan nikmat-nikmat ini, iaitu janji memakannya tanpa membazir dan menunjukkan keangkuhan dan janji menginfakkan sebahagian daripadanya ke jalan Allah tanpa bakhil dan membangkit-bangkitkan pemberiannya.

Yakni ia menginfakkannya tepat seperti yang dikehendaki Allah iaitu untuk memberi kegembiraan dan mententeramkan hati penerima, untuk mengukuhkan hubungan dengan saudaranya kerana Allah dan juga untuk memenuhi keperluan seluruh kelompok muslimin agar (kehidupan kelompok ini) tegak di atas asas takaful dan saling bantu-membantu.

Perbuatan membangkitkan pemberian akan menghapuskan semua kebaikan ini dan mengubah infak itu menjadi racun dan api. Perbuatan itu adalah satu perbuatan yang mudarat walaupun tidak disertai dengan perbuatan mudarat yang lain seperti memukul dan mencaci maki.

Ia adalah salah satu perbuatan mudarat yang menghapuskan pahala infak, memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan dendam kesumat.

Sesetengah ahli psikologi pada hari ini berpendapat bahawa reaksi tabiat jiwa manusia terhadap bantuan ihsan ialah lahirnya permusuhan di suatu hari yang akan datang. Mereka memberi sebab kerana si penerima itu merasa dirinya rendah dan kurang di hadapan si pemberi dan perasaan ini akan terus menghiriskan hatinya lalu ia berusaha mengatasi perasaan ini dengan mengambil sikap bermasam muka terhadap si pemberi dan memendam perasaan permusuhan terhadapnya.

Ini kerana pada hematnya pemberi inilah yang menyebabkan dia selalu merasa lemah dan kurang di hadapannya, juga kerana si pemberi ini mahu supaya penerima selalu merasa bahawa dia berhutang budi kepadanya. Inilah perasaan yang menambahkan kepedihan hati penerima dan akhirnya perasaan ini berubah kepada permusuhan.

Semuanya ini mungkin betul berlaku di dalam masyarakat jahiliah, iaitu masyarakat yang tidak dikuasai semangat Islam dan diperintahkan oleh Islam. Pun begitu, agama Islam telah menghadapi masalah ini dengan suatu cara yang lain. Ia menghadapinya dengan menanamkan di dalam hati manusia bahawa harta itu ialah harta Allah dan segala rezeki yang ada di dalam tangan para hartawan itu adalah rezeki Allah belaka.

Inilah satu hakikat yang tiada sesiapapun mahu mempertikaikannya kecuali si jahil yang tidak mengetahui punca-punca rezeki yang jauh dan dekat.

Seluruh punca rezeki adalah daripada limpah kurnia Allah. Tiada suatu pun dari punca rezeki itu dimiliki manusia. (Misalnya) untuk mewujudkan sebiji gandum berbagai kuasa dan tenaga alam turut bekerjasama, iaitu dimulai dari matahari kepada bumi, kepada air dan kepada udara dan seluruhnya tidak terletak di bahawa kuasa manusia.

Demikianlah juga setitis air, seurat benang pakaian dan segala benda yang lain adalah sama dengan sebiji gandum (dalam proses kewujudan).

Oleh itu apabila seseorang hartawan memberi sedikit hartanya, maka sebenarnya ia memberi harta Allah dan apabila ia meminjamkan sesuatu kepada seseorang, maka sebenarnya ia adalah pinjaman Allah yang akan membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Penerima yang susah dan miskin hanya alat dan sebab sahaja untuk membolehkan pemberi itu menerima ganjaran yang berlipat ganda daripada infak yang telah diberikannya daripada harta Allah itu.

Kemudian al-Quran menerangkan peradaban-peradaban yang sedang dibicarakan sekarang untuk menguatkan konsep ini di dalam hati manusia supaya tiada seseorang pemberi pun yang merasa angkuh dan tiada seseorang penerima pun yang merasa terhina kerana kedua-duanya makan daripada rezeki Allah belaka.

Bagi para pemberi, mereka akan memperoleh ganjaran mereka daripada Allah jika mereka memberi harta Allah ke jalan Allah itu dengan menjunjung peradaban-peradaban yang digariskan oleh Allah dan mematuhi perjanjian yang dimeteraikannya dengan Allah.

Iktibar Ayat:

* Al-Maghari berkata: “Allah mengurniakan tambahan tanpa had kepada yang bersedekah pada jalan-Nya.”

* Ibnu Kathir berkata: “Allah menguji mereka yang berinfak pada jalan Allah dengan syarat tidak mengungkit apa yang dibelanjakannya.”

* Mengisbatkan sifat Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mengetahui.

Asal Usul ‘April Fool’ – Kisah Berdarah Umat Islam Sepanyol

Setiap kali menjelang tarikh 1 April, ramai diantara kita begitu terpengaruh dengan budaya ‘pandang ke barat’, dan mereka menjadi begitu meriah dan humor sekali. Otak masing-masing penuh dengan rancangan dan mencari mangsa-mangsa untuk dipermain-mainkan. Bahkan sewaktu sedang bekerja atau sedang makan pun kepala mereka mencari cara dan membuat rencangan ‘guruan’ ini.

Tiap tarikh 1 April, ada saja orang—terutama anak-anak muda—yang merayakan hari tersebut dengan membuat aneka kejutan atau sesuatu gurauan. April Fools Day, demikian orang Barat menyebut hari tarikh 1 April atau lebih popular disebut sebagai ‘April Mop’.

Namun tahukah Anda jika perayaan tersebut sesungguhnya berasal dari sejarah penyeranagn tentara Salib terhadap Muslim Spanyol yang memang didahului dengan cara penipuan? Inilah sejarahnya yang disalin semula dari sebagiann dari buku “Valentine Day, Natal, Happy New Year, April Mop, Halloween: So What?” (Rizki Ridyasmara, Pustaka Alkautsar, 2005)

Yang penting mereka ingin puas melihat muka mangsa-mangsa gurauan April Mop mereka merah padam karana dipermain-mainkan. Bagaimanapun, tanpa mereka sadari, kadang gurauan-gurauan atau ‘practical jokes’ yang dilakukan dapat menjadikan perselisihan dan penyesalan yang berkepanjangan.

SEJARAH APRIL MOP
Perayaan April Mop yang selalu diakhiri dengan kegembiraan dan kepuasan itu sesungguhnya berasal dari satu tragedi besar yang sangat menyedihkan dan memilukan. April Mop atau The April’s Fool Day berasal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 atau bertepatan dengan 892 H. Sebelum sampai pada tragedi tersebut, ada baiknya melihat sejarah Spanyol dahulu ketika masih di bawah kekuasaan Islam.

Sejak dikuasai Islam pada abad ke-8 M oleh Panglima Thariq bin Ziyad , Spanyol berangsur-angsur tumbuh menjadi satu negeri yang makmur. Pasukan Islam tidak saja berhenti di Spanyol, namun terus melakukan perluasan di negeri-negeri sekitar menuju Perancis. Perancis Selatan dengan mudah telah ditakluki. Kota Carcassone, Nimes, Bordeaux, Lyon, Poitou, Tours, dan sebagainya jatuh. Walau sangat kuat, pasukan Islam masih memberikan ‘toleransi’ kepada suku Goth dan Navaro di daerah sebelah Barat kawasan pegunungan.

Islam telah menerangi Spanyol. Karana sikap para pemerentah Islam begitu baik dan rendah hati, maka ramai orang-orang Spanyol yang kemudian dengan tulus dan ikhlas memeluk Islam. Muslim Spanyol bukan hanya beragama Islam, namun mereka sungguh-sungguh mempraktikkan kehidupan secara Islami. Mereka tidak hanya membaca Al-Qur’an tapi juga bertingkah laku berdasarkan Al-Qur’an. Mereka selalu berkata tidak untuk muzik, bear, pergaulan bebas, dan segala hal yang dilarang Islam. Keadaan tenteram seperti itu berlangsung hampir enam abad lamanya.

Selama itu pula kaum kafir yang masih ada di sekeliling Spanyol tanpa kenal putus asa terus berupaya membersihkan Islam dari Spanyol, namun mereka selalu gagal. Telah beberapa kali dicuba tapi selalu tidak berhasil. Dihantar sejumlah perisik untuk mempelajari kelemahan umat Islam di Spanyol. Akhirnya perisik itu menemukan cara untuk menaklukkan Islam di Spanyol, yakni pertama-tama harus melemahkan iman mereka dulu dengan jalan serangan pemikiran dan budaya.

Maka mulailah secara diam-diam mereka menghantar alkohol dan rokok secara terus menerus ke dalam wilayah Spanyol. Muzik diperdengarkan untuk memikat kaum mudanya agar lebih suka bernyanyi dan menari berbanding baca Qur’an. Mereka juga mengirim sejumlah ulamak palsu yang kerjanya meniup-niupkan perpecahan di dalam tubuh umat Islam Spanyol. Lama-kelamaan usaha ini membuahkan hasil.

Akhirnya Spanyol jatuh da dikuasai pasukan Salib. Penyerangan oleh pasukan Salib benar-benar dilakukan dengan kejam tanpa mengenal peri kemanusiaan.

Tidak hanya pasukan Islam yang disembelih, juga penduduk sipil, wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya dilibas dengan pedang.

Satu persatu daerah di Spanyol jatuh, Granada adalah daerah terakhir yang ditaklukkan. Penduduk-penduduk Islam di Spanyol (juga disebut orang Moor) terpaksa berlindung di dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Tentara-tentara Kristen terus mengejar mereka.

Ketika jalan-jalan sudah sepi, tinggal menyaksikan ribuan mayat yang bergelimpangan bermandikan darah, tentara Salib mengetahui bahwa banyak Muslim Granada yang masih bersembunyi di rumah-rumah.

Dengan lantang tentara Salib itu mengumumkan pengampunan, bahwa para Muslim Granada boleh keluar dari rumah dengan aman dan diperbolehkan berlayar keluar dari Spanyol dengan membawa barang-barang keperluan mereka. “Kapal-kapal yang akan membawa kamu keluar dari Spanyol sudah kami persiapkan di pelabuhan. Kami menjamin keselamatan kamu jika ingin keluar dari Spanyol, setelah ini maka kami tidak lagi memberikan jaminan!” demikian bujuk tentara Salib.

Orang-orang Islam masih curiga dengan tawaran ini. Beberapa dari orang Islam diperbolehkan melihat sendiri kapal-kapal penumpang yang sudah dipersiapkan di pelabuhan. Setelah benar-benar melihat ada kapal yang sudah dipersiapkan, maka mereka segera bersiap untuk meninggalkan Granada bersama-sama menuju ke kapal-kapal tersebut. Mereka pun bersiap untuk berlayar.

Keesokan harinya, ribuan penduduk Muslim Granada yang keluar dari rumah-rumahnya dengan membawa seluruh barang-barang keperluannya beriringan jalan menuju pelabuhan. Beberapa orang Islam yang tidak mempercayai tentara Salib bertahan dan terus bersembunyi di rumah-rumahnya.

Setelah ribuan umat Islam Spanyol berkumpul di pelabuhan, dengan cepat tentara Salib menggeledah rumah-rumah yang telah itinggalkan penghuninya. Lidah api terlihat menjilat-jilat angkasa ketika para tentara Salib itu membakar rumah-rumah tersebut bersama orang-orang Islam yang masih bertahan di dalamnya.

Sedang ribuan umat Islam yang tertahan di pelabuhan hanya boleh melihat ketika tentara Salib juga membakar kapal-kapal yang dikatakan akan mengangkut mereka keluar dari Spanyol. Kapal-kapal itu dengan cepat tenggelam. Ribuan umat Islam tidak boleh berbuat apa-apa karana sama sekali tidak bersenjata. Mereka juga kebanyakan terdiri dari para perempuan dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Sedang tentara Salib itu telah mengepung mereka dengan pedang terhunus.

Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara Salib itu segera menyerang dan melibas umat Islam Spanyol tanpa perasaan belas kasihan. Jerit tangis dan takbir membahana. Dengan buas tentara Salib terus membunuhi warga awam yang sama sekali tidak berdaya.

Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Tragedi ini bertepatan dengan tanggal 1 April. Inilah yang kemudian diperingati oleh dunia Kristen setiap tanggal 1 April sebagai April Mop (The Aprils Fool Day).

Bagi umat Islam April Mop tentu merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Hari di mana ribuan saudara-saudaranya seiman disembelih dan dilibas oleh tentara Salib di Granada, Spanyol. Sebab itu, adalah sangat patut jika ada orang Islam yang terikut-ikut merayakan tradisi ini. Sebab dengan ikut merayakan April Mop, sesungguhnya orang-orang Islam itu ikut bergembira dan tertawa atas tragedi tersebut. Siapa pun orang Islam yang turut merayakan April Mop, maka ia sesungguhnya tengah merayakan ulang tahun pembunuhan massal ribuan saudara-saudaranya di Granada, Spanyol, beberapa abad silam.

Orang zalim tidak diberi petunjuk

Firman Allah s.w.t: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan).

Ketika Ibrahim mengatakan: Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata: Saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata: Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Baqarah: 258)

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

SYEIKH Sya’rawi berkata: “Sesungguhnya pengikut- pengikut Thaghut dan Thaghut dalam neraka jahanam. Semoga Allah memeliharakan kita dari azab-Nya. Allah menghendaki untuk menggambarkan pada kami sebagai gambaran realiti berkenaan dengan alam”.

Firman Allah: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan).

Sayyid Qutub berkata: “Raja yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya itu bukanlah menolak kewujudan Allah s.w.t, akan tetapi ia hanya menolak Wahdaniah Allah dari segi Uluhiah dan Rububiah. Juga menolak pentadbiran dan pengurusan- Nya yang tunggal terhadap perjalanan alam buana ini”.

Samalah dengan setengah-setengah golongan sesat di zaman jahiliah yang mengiktirafkan kewujudan Allah, tetapi mereka mengadakan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah dan kepada tuhan-tuhan inilah mereka hubungkan sesuatu aktiviti atau amalan di dalam hidup mereka.

Raja itu juga menolak bahawa hak hakimiah atau hak memerintah itu adalah milik Allah yang Maha Esa sahaja. Tiada undang-undang melainkan undang-undang Allah dalam segala urusan hidup di bumi dan di dalam perundangan masyarakat.

Raja yang menolak wahdaniah Allah yang degil itu berbuat demikian kerana sesuatu sebab yang sepatutnya dia beriman dan bersyukur. Sebab itu ialah Allah mengurniakan pemerintahan kepadanya dan meletakkan kuasa di tangannya. Sepatutnya dia bersyukur dan mengakui Wahdaniah Allah, tetapi kuasa telah membuat orang yang tidak menghargai nikmat Allah dan tidak memahami sumber pemberian itu menjadi manusia yang melampau dan angkuh.

Oleh sebab itulah mereka meletakkan kekufuran di tempat kesyukuran dan menjadi sesat dengan sebab yang seharusnya mereka boleh menjadi mukmin. Mereka dapat menjadi pemerintah kerana Allah mengangkat mereka menjadi pemerintah, tetapi Allah tidak membenarkan mereka memperhambakan orang ramai dengan memaksa mereka mengikut undung-undang yang dibuat oleh mereka, sedangkan mereka juga bersifat hamba seperti orang ramai.

Mereka seharusnya menerima undang-undang atau syariat Allah dan tidak membuat undang-undang sendiri selain syariat Allah, kerana mereka hanya khalifah atau wakil pemerintah bukannya pemerintah yang sebenar.

Sayyid Qutub berkata: “Apakah tidak engkau melihat? Itulah pertanyaan yang mengandungi maksud mengeji dan memburukkan. Bantahan dan kecaman itu tercetus dari susunan kalimat pertanyaan ini sendiri dan susunan maknanya. Perbuatan itu adalah satu perbuatan yang sungguh keji.

“Adalah tidak wajar bagi seseorang berdebat dan membantah dengan sebab nikmat dan kurnia. Adalah tidak wajar bagi seseorang hamba mendakwa mempunyai sesuatu kuasa dari ikhtisas Allah. Adalah tidak wajar bagi seseorang pemerintah memerintah manusia dengan hawa nafsunya tanpa mengambil undang-undang dari Allah”.

Firman Allah: Ketika Ibrahim mengatakan: Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.

Al-Baghawi berkata: “Peristiwa ini berlaku mengikut sebahagian ulama selepas daripada Ibrahim dicampakkan ke dalam api.”

Sayyid Qutub berkata: “Kerja-kerja menghidup dan mematikan merupakan dua gejala yang berulang-ulang kali berlaku pada setiap saat dan sentiasa terdedah kepada perasaan dan akal manusia. Tetapi di dalam waktu yang sama kedua-duanya merupakan rahsia yang membingungkan mereka.

Hakikat mati

“Akal manusia terpaksa merujuk rahsia ini kepada sumber yang lain yang bukan bersifat manusia dan kepada urusan yang lain dari urusan para makhluk. Mereka pasti menunjukkan rahsia ini kepada Allah yang berkuasa mencipta dan memusnahkan untuk menghuraikan teka-teki yang melemahkan sekalian yang hidup”.

Kita tidak mengetahui sesuatu apa pun mengenai hakikat hidup dan hakikat mati sehingga ke saat ini, tetapi kita hanya memahami gejala-gejalanya sahaja pada yang hidup dan yang mati. Kita terpaksa menyerahkan sumber hidup dan mati ini kepada sesuatu kuasa yang bukan dari jenis kuasa-kuasa yang kita mengetahui seluruhnya, iaitu kuasa Allah.

Oleh sebab itulah Ibrahim a.s memperkenalkan Tuhannya (kepada raja itu) dengan sifat yang tidak ada pada sesiapa pun dan tidak boleh didakwa oleh sesiapapun apabila raja itu bertanya beliau: “Siapakah Tuhan yang menjadi sumber hukum dan undang-undang itu?” Ibrahim menjawab: “Tuhanku yang menghidup dan yang mematikan. Oleh kerana itu Dialah juga yang berhak memerintah dan mengatur undang-undang”.

Sebagai seorang Rasul yang dikurniakan kebolehan laduni sebagaimana telah kami terangkan di permulaan juzuk ini, tentulah Ibrahim a.s. tidak bermaksud dengan sifat menghidup dan mematikan itu ialah semata-mata untuk menyatakan kerja menghidup dan mematikan itu sahaja kerana kerja ini memanglah kerja Allah yang Maha Esa yang tiada siapapun dari makhluk-nya yang turut mengambil bahagian dalam kerja itu.

Namun raja yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya itu telah memandang dirinya mempunyai sifat tuhan kerana dia memerintah kaumnya dan berkuasa menghukumkan mereka hidup atau mati dan kerana itu dia berkata kepada Ibrahim: “Aku penghulu mereka dan akulah yang mentadbirkan segala urusan mereka dan kerana itu maka akulah tuhan yang engkau wajib patuhi segala perintah dan hukumnya”.

Firman Allah: Ibrahim berkata: Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Al-Nasafi berkata: “Ini bukanlah dengan melarikan hujah kepada hujah yang lain seperti sangkaan sebahagian kerana hujah pertama lazim yang sudah sempurna. Tetapi apabila musuh yang laknat enggan dengan hujah menghidupkan dengan cara membebaskan orang yang sepatutnya dibunuh, maka dialih hujah yang lain kerana kebodohan mereka”.

Al-Maghari berkata: “Allah tidak memberi hidayat kepada yang berpaling daripada menerimanya dan yang tidak melihat kepada dalil untuk menyampaikan kepada makrifat yang sebenar”.

Ibnu Jauzi berpendapat dengan makna ‘orang kafir’ dan kata Muqatil pula dengan makna ‘dia tidak diberi hidayat untuk berhujah. Yakni Namruz’.

Iktibar Ayat

* Kelebihan Nabi Allah Ibrahim sebagai Rasul Ulul Azmi.

* Berhujah diharuskan untuk menegakkan kebenaran dalam menyampaikan dakwah.

* Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Laman Berikutnya »